ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 招标采购å¯ÆDˆª¾|?/title> <meta name="keywords" content="招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标,采招¾|?招标信息,招标采购" /> <meta name="description" content="招标采购å¯ÆDˆª¾|‘致力于ä¸ÞZ¼ä¸šæä¾›æ‹›æ ‡ã€é‡‡è´­ã€æ‹Ÿåœ¨å¾™å¹ç›®ä¿¡æ¯åŠç½‘上招标采购等一¾pÕdˆ—商务服务;中国招标采购å¯ÆDˆª¾|‘是中国招标采购领域的最佌™µ„讯和交易¾|‘ç«™åQŒäؓ各çñ”政府采购、招标代理机构、招标企业、供应商提供强大的专业招标采购信息查询和相关服务,中国½W¬ä¸€æ‹›æ ‡¾|? /> <meta name="author" content="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|? /> <link href="http://static.bidcenter.com.cn/css/www/css/newindex.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="http://static.bidcenter.com.cn/js/www/js/jquery-1.8.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://static.bidcenter.com.cn/js/www/js/loginCommon.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="https://cbjs.baidu.com/js/m.js"></script> <script type="text/javascript"> //手机端二¾l´ç  $(function () { $("#mobile").mousemove(function () { var top = $("#mobile").offset().top + $("#mobile").height(); $(".iph").css("top", top); var left = $("#mobile").offset().left; $(".iph").css("left", left); $("#mobileimg").show(); }); $("#mobile").mouseleave(function () { $("#mobileimg").hide(); }); }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><p id="v2epd"><listing id="v2epd"><p id="v2epd"></p></listing></p><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"><noscript id="v2epd"><input id="v2epd"><p id="v2epd"></p></input></noscript></p><p id="v2epd"></p><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></p></p><listing id="v2epd"><input id="v2epd"></input></listing><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></input><p id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p></noscript></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></input><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><input id="v2epd"></input></noscript></noscript><input id="v2epd"></input><noscript id="v2epd"></noscript><noscript id="v2epd"></noscript><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></noscript><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></p></p><p id="v2epd"></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing></listing><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><input id="v2epd"></input></noscript></noscript><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><input id="v2epd"></input><listing id="v2epd"></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"></input><listing id="v2epd"></listing><noscript id="v2epd"></noscript><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing><p id="v2epd"></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input></input><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></listing><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></p></noscript> <noscript id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></noscript><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><listing id="v2epd"></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></noscript></listing><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"><listing id="v2epd"><input id="v2epd"></input></listing></p><listing id="v2epd"></listing><noscript id="v2epd"></noscript><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p></noscript><p id="v2epd"></p><input id="v2epd"></input><noscript id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></noscript><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></listing><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></input></input></input><listing id="v2epd"></listing><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></noscript></listing></listing><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"></input><noscript id="v2epd"></noscript><listing id="v2epd"></listing><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></noscript></listing></input><listing id="v2epd"></listing><p id="v2epd"></p><p id="v2epd"></p><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></noscript></noscript><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"></p><input id="v2epd"></input><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"></p></noscript></listing></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></input></input><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p></noscript></listing><listing id="v2epd"></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><p id="v2epd"></p></input></input><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input><p id="v2epd"></p><noscript id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></noscript> <noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p></p></noscript><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"></input><listing id="v2epd"></listing><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"></p></noscript></noscript><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing></input><input id="v2epd"></input><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></p></p><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></input><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"></p></noscript></noscript><noscript id="v2epd"></noscript><p id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></p><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><input id="v2epd"></input></listing></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"></p></noscript></listing></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></input><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><input id="v2epd"></input></noscript></noscript><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"></p><noscript id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></noscript><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></listing></input></input><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"></p></noscript></listing></listing><p id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></p><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing></div> <!--首页™å‰™ƒ¨--> <div id="top"> <div class="daohang"> <div class="top_left"> <a href="http://down.bidcenter.com.cn/shortcuticon.php" title="保存图标到桌é?-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|? target="_blank" class="xian" style="color: #2c6bc5; border-right: 0px;"><em class="xia3"> </em>创徏桌面图标</a> <a onclick="javascript:AddFavorite('/', '中国招标采购å¯ÆDˆª¾|‘首™å?);return false;" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|‘首™å? target="_blank" class="xian">æ·ÕdŠ æ”¶è—å¤?/a> <a href="/zhuce.html" class="t_zhuce" style="padding: 1px 0 0 8px; margin: 1px 10px; width: 53px; height: 26px;" rel="nofollow">注册</a> <a onclick="return pub.login('7D24909FC08A6E08203D5A005AC7D5DC')" class="t_zc" style="color: #fff; height: 24px; padding-top: 1px;" rel="nofollow">ç™Õd½•</a> <span class="LoginName"></span> <a target="_blank" style="display: none;">手机ç‰?/a> <div class="clear"> </div> </div> <div class="top_right" style="width:540px;"> <a href="/help/ditu.shtml" title="¾|‘ç«™å¯ÆDˆª--中国招标采购å¯ÆDˆª¾|? target="_blank" class="xian">¾|‘ç«™å¯ÆDˆª</a> <a href="/help/cjwenti.shtml" title="帮助中心--中国招标采购å¯ÆDˆª¾|? target="_blank">帮助中心</a> <a href="/help/rwfs.shtml" title="付费指导--中国招标采购å¯ÆDˆª¾|? target="_blank">付费指导</a> <a href="/help/fwlb.shtml" title="服务列表--中国招标采购å¯ÆDˆª¾|? target="_blank" style="color: #ee4735;">服务列表</a> <a href="/BuserCenter/NewsCollect/CollectList.aspx" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?™å¹ç›®æ”¶è—å¤? target="_blank">™å¹ç›®æ”¶è—å¤?/a> <a href="/BuserCenter/EmailSet/EmailList.aspx" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?¾l™æ‚¨æŽ¨èçš„项ç›? target="_blank">¾l™æ‚¨æŽ¨èçš„项ç›?/a><a href="/help/phone/phone.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?手机客户ç«? target="_blank" style="color: #ee4735;"> 手机客户ç«?/a> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> ï»?script src="http://static.bidcenter.com.cn/js/www/js/cookietool.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> var c = ".zhuce", b = ".zhuceafter", a = cookieFn.getCookieValue("aspcn"); if (a != "") { var dome = cookieFn.getCookieValue("aspcn", "name").toString(); var dome1 = (dome.length > 10 ? dome.substring(0, 8) + ".." : dome); var dome2 = (dome.length > 8 ? dome.substring(0, 6) + ".." : dome); $(".teshu").html("<b>" + dome2 + "</b>"); $(".teshu").attr("title", dome); $(".t_zhuce").hide(); $(".t_zc").hide(); $(".LoginName").html("<a href=\"/busercenter/index.aspx\" title=\"" + dome + "\" class=\"cheng\">" + dome1 + "</a><a href=\"/busercenter/index.aspx\" target=\"_blank\" style=\"background-image: url(//img.bidcenter.com.cn/www/images/ico.gif);background-repeat: no-repeat;background-position: -121px 4px;width: 75px;color: #fff;text-align: center; height:25px;\">˜q›å…¥ç”¨æˆ·ä¸­å¿ƒ</a><a href=\"javascript:void(0);\" onclick=\"javascript:pub.logoutMember();return false;\">退å‡?/a>"); $(b).show(); $(c).hide(); } else { $(b).hide(); $(c).show(); $(".t_zhuce").show(); $(".t_zc").show(); } function getcookie(c) { var a = document.cookie.indexOf(c), b = document.cookie.indexOf(";", a); return (a == -1 ? "" : unescape(document.cookie.substring(a + c.length + 1, b > a ? b : document.cookie.length))).replace(";", "") } </script> </div> <!--首页™å‰™ƒ¨¾l“å°¾--> <!--攑ց‡é€šçŸ¥ --> <!--<div class="jq_benner" style="width: 1000px; margin: 0 auto; text-align: center; color: #ee4735; height: 80px; line-height: 80px; font-size: 16px; font-family: 'å¾®èÊY雅黑';"> <a target="_blank" rel="nofollow"> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/jiaqi/yongyouyoupu.jpg" style="margin: 5px 0 5px 0;" /></a> </div>--> <!--<div style="background-color: #a20d00;"> <a href="http://huodong.bidcenter.com .cn/huodong/10years/index.html" target="_blank"> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/newad/10years.jpg" style="width: 1074px; display: block; margin: 0 auto;" /></a> </div>--> <!--中秋节放假通知:2014òq?æœ?日至2014òq?æœ?日放假,å…׃¸‰å¤©ã€?9æœ?日(星期二)正常上班。假期值班电话åQ?10-88138022--> <!-- </div> </div>--> <!--攑ց‡é€šçŸ¥end --> <!--首页搜烦--> <div id="search"> <div class="search_center"> <h1 class="logo"> <a href="/" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/logo1.jpg" /></a> </h1> <div class="map"> <div class="thefirst"> <b onmouseover="showDiv(this);" onmouseout="Divdiquclose();" style="color: #fff; width: 56px; height: 30px; display: block;">æ€È«™<em class="xia2"> </em></b></div> <div class="diqu_hover" id="diquhover" style="display: none;" onmouseover="mshow()" onmouseout="Divdiquclose();"> <ul> <li class="danqian">当前地区åQ?a href="/"><b>æ€È«™</b></a></li> <li class="huadong"><b>华东:</b><a target="_blank" title="上æ“v招标¾|?>上æ“v</a><a target="_blank" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|?>江苏</a><a target="_blank" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|?>‹¹™æ±Ÿ</a><a target="_blank" title="安徽招标¾|?>安徽</a><a target="_blank" title="¼›å¾æ‹›æ ‡¾|?>¼›å¾</a><a target="_blank" title="江西招标¾|?>江西</a><a target="_blank" title="å±×ƒ¸œæ‹›æ ‡¾|?>å±×ƒ¸œ</a></li> <li class="huadong"><b>华北:</b><a target="_blank" title="北京招标¾|?>北京</a><a target="_blank" title="沛_Œ—招标¾|?>沛_Œ—</a><a target="_blank" title="天æÓ|招标¾|?>天æÓ|</a><a target="_blank" title="å±Þp¥¿æ‹›æ ‡¾|?>å±Þp¥¿</a><a target="_blank" title="内蒙古招标网">内蒙å?/a></li> <li class="huadong2"><b>东北:</b><a target="_blank" title="辽宁招标¾|?>辽宁</a><a target="_blank" title="吉林招标¾|?>吉林</a><a target="_blank" title="黑龙江招标网">黑龙æ±?/a></li> <li class="huadong2"><b>西北:</b><a target="_blank" title="陕西招标¾|?>陕西</a><a target="_blank" title="甘肃招标¾|?>甘肃</a><a target="_blank" title="青æ“v招标¾|?>青æ“v</a><a target="_blank" title="宁夏招标¾|?>宁夏</a><a target="_blank" title="新疆招标¾|?>新疆</a></li> <li class="huadong2"><b>华中:</b><a target="_blank" title="沛_—招标¾|?>沛_—</a><a target="_blank" title="湖北招标¾|?>湖北</a><a target="_blank" title="湖南招标¾|?>湖南</a></li> <li class="huadong2"><b>华南:</b><a target="_blank" title="òq¿ä¸œæ‹›æ ‡¾|?>òq¿ä¸œ</a><a target="_blank" title="‹¹·å—招标¾|?>‹¹·å—</a><a target="_blank" title="òq¿è¥¿æ‹›æ ‡¾|?>òq¿è¥¿</a><a target="_blank" title="香港招标¾|?>香港</a><a target="_blank" title="澳门招标¾|?>澳门</a></li> <li class="huadong"><b>西南:</b><a target="_blank" title="重庆招标¾|?>重庆</a><a target="_blank" title="贵州招标¾|?>贵州</a><a target="_blank" title="四川招标¾|?>四川</a><a target="_blank" title="云南招标¾|?>云南</a><a target="_blank" title="西藏招标¾|?>西藏</a></li> </ul> </div> </div> <div class="search_aear"> <div class="huaguo" style="display: none;"> <a href="/zhaobiao/" class="qq qe">招标</a> <a href="/xiangmu" class="qq" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?™å¹ç›®">™å¹ç›®</a> <a href="#" class="qq" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标供应å•?>招标供应å•?/a> <a href="#" class="qq" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标业主">招标业主</a> <a href="#" class="qq" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?æ€ÕdŒ…">æ€ÕdŒ…</a> <a href="#" class="qq" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?设计é™?>设计é™?/a> <div class="clear"> </div> </div> <div class="searching" style="margin-top: 35px;"> <input id="aliSearchInput" type="text" onclick="javascript:if(this.value.substring(0,3)=='误‚¾“å…?){this.value='';this.style.color='#000';}" onkeydown="if (window.event.keyCode == 13) { zblogin() }" value="误‚¾“入关键词åQŒåŒæ—¶æœç´¢å¤šä¸ªè¯ç”¨ç©ºæ ¼éš”å¼€" accesskey="s" class="iw_search sousou" /> <input name="" type="button" class="sousuo" onclick="zblogin()" value="搜烦" /> <div id="tanchu" style="display: none; cursor: pointer;" class="tc_css"> </div> <!------------历史搜烦--------------> <script src="/js/SearchHistoryJS.js" type="text/javascript"></script> <!--------------------------> <div class="clear"> </div> </div> <div class="soso" style="float: right; margin-top: 10px;"> <a target="_blank" style="padding-right: 30px;color: #fff21f;" >高çñ”搜烦</a></div> <div style=" background-image:none; padding-left:7px;" class="guanjianci"> 热门招标åQ?a rel="nofollow" target="_blank" >园林¾l¿åŒ–</a><a rel="nofollow" target="_blank" >水处ç?/a><a rel="nofollow" target="_blank" >甉|¢¯</a><a rel="nofollow" target="_blank" >中央½Iø™°ƒ</a> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <!--首页搜烦¾l“å°¾--> <!--首页å¯ÆDˆª--> <!------清明节放假通知--------> <!--<div style="margin: 0 auto; text-align: center; height: 40px; background: #1E58AA; line-height: 40px;"> <p style="width: 1000px; margin: 0 auto; color: #fff; font-size: 16px; font-family: 'å¾®èÊY雅黑';"> 五一力_Š¨èŠ‚放假通知:2015òq?æœ?日至2015òq?æœ?日放假,å…׃¸‰å¤©ã€?<span style="color: #ffe90c">5æœ?æ—?星期一)正常上班</span>。假期值班电话åQ?span style="color: #ffe90c">010-88138022</span></p> </div>--> <!---清明节放假通知END--------> <div id="nav"> <div class="nav_top"> <div class="nt_left"> <ul> <li>最新功能:</li> <li id="mobile"><a href="/help/phone/phone.html" target="_blank"><em class="phone"> </em>手机客户ç«?/a> <div id="mobileimg" style="display: none;" class="iph"> <div> <a href="/help/phone/phone.html" target="_blank"> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/appdownload.png" src="采招¾|‘手机端下蝲" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?采招¾|‘手机端下蝲" width="94" height="94" /> </a> </div> </div> </li> <li><a href="/zhaobiao/" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?新招标频é? target="_blank"><em class="news"> </em>新招标频é?/a></li> <li><a href="/yqzb/index.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?邀è¯äh‹›æ ? target="_blank"><em class="yqzb"> </em>邀è¯äh‹›æ ?/a></li> <li><a title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?企业名录" target="_blank"> <em class="minglu"> </em>企业名录</a></li> <li><a href="/frames/index.shtml" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?名企访谈" target="_blank"><em class="fangtan"> </em>名企访谈</a></li> <li><a href="/jizhongcaigou/index.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?集中采购" target="_blank"><em class="caigou">  </em>集中采购</a></li> <li><a href="/sjy/Sjy_XunCai.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?设计院寻æ? target="_blank"> <em class="xuncai"> </em>设计院寻æ?/a></li> </ul> </div> <div class="nt_right"> <a href="/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyBidEdit.aspx" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?发布招标公告" target="_blank" rel="nofollow" class="fabu2"><b>发布招标公告</b></a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="nav_content"> <ul class="cf"> <li> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>首页</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/viplist-1.html" style="color: #FF0000" target="_blank" title="VIP™å¹ç›®-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>VIP™å¹ç›®</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal;"> <a target="_blank" title="免费公告-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>免费公告</a></h2> </p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/viplist-1.html" target="_blank" title="独家-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>独家</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/sjy/" target="_blank" style="color: #FF0000" title="设计院所-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>设计院所</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/wytj-1.html" target="_blank" title="唯一推荐-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>唯一推荐</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/yqzb/index.html" target="_blank" title="邀æ ?中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>邀æ ?/a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/pqlist.html" target="_blank" title="™å¹ç›®æŽ’期-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>™å¹ç›®æŽ’期</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/yuntongji/tjlist.html" target="_blank" title="云端¾lŸè®¡-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>云端¾lŸè®¡</a></h2></p> </li> <li> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/zhaobiao/" style="color: #FF0000" title="招标频道-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>招标</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/zbpage-1-1.html" target="_blank" title="招标公告-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>招标公告</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/tjgg-2.html" target="_blank" style="color: #FF0000" title="委托招标-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>委托招标</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/zbpage-4-1.html" target="_blank" title="中标-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>中标</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/tjgg-5.html" target="_blank" title="设计中标-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>设计中标</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/tjgg-6.html" target="_blank" title="æ€ÕdŒ…中标-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>æ€ÕdŒ…中标</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/gongying/index.html" title="采购频道-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>采购</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/zbpage-5-1.html" target="_blank" title="企业采购-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>企业采购</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/tjgg-4.html" target="_blank" style="color: #FF0000" title="询ä­h采购-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>询ä­h采购</a></h2></p> </li> <li> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/xiangmu" title="™å¹ç›®é¢‘道-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>™å¹ç›®</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/viplist-1.html" style="color: #FF0000" target="_blank" title="独家™å¹ç›®-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>独家™å¹ç›®</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/zbpage-3-1.html" target="_blank" title="拟在建项ç›?中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>拟徏™å¹ç›®</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/vipzhuanqu/zqlist.html" title="专区-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>专区</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/zbpage-13-1.html" target="_blank" title="核实™å¹ç›®-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>核实™å¹ç›®</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/xmgj-1.html" style="color: #FF0000" target="_blank" title="信息深化-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>™å¹ç›®˜q½è¸ª</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/shuju/zbfx/" title="数据频道-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>数据</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/shuju/zbfx/" target="_blank" title="招标分析-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>招标分析</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/upfile/xmkxx/xmzt.shtml" target="_blank" title="行业报告-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>行业报告</a></h2></p> </li> <li> <p> <h2 style="display:inline;"><a title="企业频道-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>企业</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/gongying/index.html" target="_blank" title="产品供应-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>产品供应</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a target="_blank" title="企业名录-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>企业名录</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/help/ggfw.shtml" target="_blank" title="推广-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>推广</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/frames/index.shtml" target="_blank" title="名企访谈-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>名企访谈</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a href="/statuteshowf-9-1.html" target="_blank" title="展会推广-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>展会推广</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyBidEdit.aspx" title="信息发布-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|? rel="nofollow"> 发布</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a title="分类信息-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>分类信息</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a target="_blank" title="中标喜讯-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>中标喜讯</a></h2></p> </li> <li class="noborder"> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/help/service.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="服务-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>服务</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="/BuserCenter/EmailSet/User_MailSet.aspx" target="_blank" title="信息定制 -中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>信息定制</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" style="color: #FF0000" href="/help/fwlb.shtml" target="_blank" title="服务列表 -中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>服务列表 </a></h2> </p> <p> <h2 style="display:inline;"><a href="/help/fwlb.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="特色-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>特色</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="/dxbs.html" target="_blank" title=" 标书审核-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>标书审核</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="/shuju/zbfx/" target="_blank" title="信息分析-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>信息分析</a></h2></p> <p> <h2 style="display:inline;"><a rel="nofollow" href="/help/cjwenti.shtml" target="_blank" title="帮助-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>帮助</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="/help/rwfs.shtml" target="_blank" title="付费指导-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>付费指导</a></h2><h2 style="display:inline; font-weight:normal; "><a rel="nofollow" href="/help/zhaohuimima.shtml" target="_blank" title="扑֛žå¯†ç -中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>扑֛žå¯†ç </a></h2></p> </li> </ul> </div> </div> <!--首页å¯ÆDˆª¾l“å°¾--> <div id="middle"> <!--首页½W¬ä¸€æ ?-> <div class="diyilan"> <div class="yi_left"> <div class="kuang"> <div class="title" style="background-color: #f6f6f6; border-bottom: 1px solid #e7e7e7; padding-left: 0px;"> <div class="bghh"> <h3 class="Y-t"> <a href="/tjgg-2.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?™å¹ç›®å§”托" target="_blank">™å¹ç›®å§”托</a></h3> <div class="hot"> <a href="/yqzb/index.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?邀è¯äh‹›æ ? style="color: #ee4735;"><em class="huo"> </em>邀è¯äh‹›æ ?/a></div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li> <span class="nn_left"><a href="/wtnews-289545275.html" title="张家港农商银行â€?024òq´ç¬¬äºŒå­£åº¦åŠ³ä¿ç”¨å“é‡‡è´­é¡¹ç›®â€è¯¢ä»·å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank"> 张家港农商银行â€?024òq? </a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/wtnews-289543017.html" title="紫金山健íw«æ¸¸æ³³ä¸­å¿ƒå”®å–区¾lè¥ä½¿ç”¨¿UŸèµç«žä­h公告--中国采招¾|? target="_blank"> 紫金山健íw«æ¸¸æ³³ä¸­å¿ƒå”®å–区¾l? </a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/wtnews-289468669.html" title="中èžR成都æœø™žR车辆有限公司轴箱体超声æ‡L探伤实物试块™å¹ç«žæ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank"> 中èžR成都æœø™žR车辆有限公司è½? </a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/wtnews-289474121.html" title="2024òq´æ¹–北好莱客¾U¸ç®±ã€è¿ž¾l­çº¸æ‰K‡‡è´­é¡¹ç›®æ‹›æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank"> 2024òq´æ¹–北好莱客¾U¸ç®±ã€? </a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/wtnews-289474048.html" title="2024òq´å¥½èŽ±å®¢ä»ŽåŒ–、惠州纸½Ž±ã€è¿ž¾l­çº¸æ‰K‡‡è´­é¡¹ç›®æ‹›æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank"> 2024òq´å¥½èŽ±å®¢ä»ŽåŒ–、惠å·? </a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="kuang" style="border-top: 0px; border-bottom: 0px;"> <div class="title" style="border-bottom: 0px;"> <h3 class="Y-t"> <a href="/yuntongji/tjlist.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?™å¹ç›®æ‹›æ ‡ä¸“题" target="_blank">™å¹ç›®æ‹›æ ‡ä¸“题</a></h3> <div class="hot"> <a href="/wytj-1.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?唯一推荐" style="color: #ee4735;"><em class="huo">  </em>唯一推荐</a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> </ul> </div> </div> <div class="kuang"> <div class="title" style="border-bottom: 0px;"> <h3 class="Y-t"> <a href="/pqlist.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?地区重点™å¹ç›®æ±‡æ€? target="_blank">地区重点™å¹ç›®æ±‡æ€?/a></h3> <div class="more"> <a href="/pqlist.html" target="_blank">更多></a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list" style="padding: 7px 10px 10px; padding: _7px 10px 11px 10px"> <div class="pic"><a href="/pqlist.html" rel="nofollow" target="_blank" title="地区重点™å¹ç›®æ±‡æ€?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/9bbfcdf3-d3fe-4570-8cd1-4b36d0c25a7b.jpg" onerror='this.src=this.src.replace(\"upload/4053/\",\"\")' height="62" width="72" /></a></div> <div class="pic_list"> <ul> <li><span class="dian_hui">·</span> <a href="/xmpqb/planning-5476.html" title="滨州å¸?024òq´å¸‚重点™å¹ç›®åå•--中国采招¾|? target="_blank">滨州å¸?024òq?/a></li> <li><span class="dian_hui">·</span> <a href="/xmpqb/planning-5475.html" title="黔东南州2024òq´å·ž¾U§é‡å¤§å·¥½E‹å’Œé‡ç‚¹™å¹ç›®åå•--中国采招¾|? target="_blank">黔东南州2024</a></li> <li><span class="dian_hui">·</span> <a href="/xmpqb/planning-5474.html" title="2024òq´åº¦å››å·çœæ™ºèƒ½å¾é€ è¯•ç‚šw¡¹ç›®åå?-中国采招¾|? target="_blank">2024òq´åº¦å››å·</a></li> </ul> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> <div class="yi_center"> <div class="hot_banner"> <div class="box-zzsc"> <div class="ctrl-panel"> <a class="m-page" href="javascript:;" rel="js_btn_list">1</a> <a class="m-page" href="javascript:;" rel="js_btn_list">2</a><a class="m-page" href="javascript:;" rel="js_btn_list">3</a><a class="m-page" href="javascript:;" rel="js_btn_list">4</a><!--<a class="m-page" href="javascript:;" rel="js_btn_list">5</a>--> </div> <div class="scroll-wrap"> <div class="scroll_box_content" rel="scroll_box_content"> <!--<div class="content_list"> <img onclick="window.open('/help/phone/phone.html')" src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/phone2.jpg" width="492" height="112" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?中国招标采购å¯ÆDˆª¾|‘手机客æˆïL«¯ä¸Šçº¿å•? /> </div> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('/yqzb/index.html')" src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/yqzb.jpg" width="492" height="112" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?邀è¯äh‹›æ ? /> </div> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('/frames/index.shtml')" src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/qyft.jpg" width="492" height="112" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?名企访谈" /> </div>--> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('https://search.bidcenter.com.cn/search/searchpresent.htm')" src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/jiaodian.jpg" width="492" height="112" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?中国招标采购å¯ÆDˆª¾|‘新版搜索全æ–îC¸Š¾U? /> </div> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('http://huodong.bidcenter.com.cn/huodong/10years/index.html')" src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/10years.gif" width="492" height="112" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?òq´åŽ†½E?2015只是èµïL‚¹" /> </div> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('http://www.lqit.net/')" src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/bjqs02_03.jpg" width="492" height="112" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?北京联强永盛¿U‘技有限公司" rel="nofollow" /> </div> <div class="content_list"> <img onclick="window.open('/sjy/zm.shtml')" src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/sjyTuiguang.jpg" width="492" height="112" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?设计院推òq¿å‘˜æ‹›å‹Ÿ" /> </div><!--<div class="content_list"> <img onclick="window.open('/news-21576519-1.html')" src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/newAD/news21576519.jpg" width="492" height="112" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?新疆华凌房地产开发有限公司地下èžR库地坪漆工程招标公告 " /> </div>--> </div> </div> </div> </div> <div class="kuang" style="margin: 11px 0px; border: 0px;"> <div class="title" style="background-color: #fefefe; border: 1px solid #e7e7e7;"> <h3 class="vip_sj"> <a href="/viplist-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?VIP独家™å¹ç›®" target="_blank" class="djxm" style="color: #fff;"> VIP独家™å¹ç›®</a> <a href="/yqzb/index.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?免费邀è¯äh‹›æ ? target="_blank" class="mianfei" style="width: 150px; color: #ee4735;"><em class="huo"> </em>免费邀è¯äh‹›æ ?/a> <div class="clear"> </div> </h3> <div class="more" style="margin-right: 10px;"> <a href="/pqlist.html" target="_blank">重点™å¹ç›®æŽ¨è</a> | <a href="/help/shili/changfang.shtml" target="_blank">VIP™å¹ç›®æ ·ä¾‹</a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="vip_t_tile"> <table width="490" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="dq" align="center"> 地区 </td> <td class="zj"> 造ä­h </td> <td class="lb"> ¾cÕdˆ« </td> <td class="jd"> 阶段 </td> <td class="jz"> 建筑面积 </td> <td class="kg"> 开工时é—? </td> <td class="ck"> 查看 </td> </tr> </table> </div> <div class="vip_table"> <table width="490" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td class="dq2">四川</td> <td class="lb2">培训中心</td> <td class="jd2">桩基¼‹€å·¥ç¨‹æ–½å·¥</td> <td class="jz2">73002.48ãŽ?/td> <td class="ck2"><a href="/xiangmu-1fbec7a1ae33d1780b07b16ad4f6ed77.html" title="隆昌市隆¼œ¥å›½æœ‰èµ„产经营管理有限公司投èµ?.4亿元å»ø™®¾æ•™å­¦æ¥¹{€ç»¼åˆæ¥¼ã€è¡Œæ”¿æ¥¼ã€å®¿èˆã€é£Ÿå ‚、体育馆工程™å¹ç›®--采招¾|? target="_blank" class="xq">详情</a></td> <div class="clear"></div> </tr><tr><td class="dq2">å±×ƒ¸œ</td> <td class="lb2">住宅æ¥?/td> <td class="jd2">施工中标/开å·?/td> <td class="jz2">16.5公顷åQˆä¸‡ãŽ¡ï¼‰</td> <td class="ck2"><a href="/xiangmu-d784932f07514321bd99f6b14b45dbe5.html" title="菏泽市晋陶置业发展有限公司æ€Õd¾½{‘面¿U?7万㎡å»ø™®¾ä½å®…æ¥û|¼Œòq¼å„¿å›­ï¼Œå•†ä¸šå·¥ç¨‹™å¹ç›®--采招¾|? target="_blank" class="xq">详情</a></td> <div class="clear"></div> </tr><tr><td class="dq2">四川</td> <td class="lb2">医院/é—?/td> <td class="jd2">ä¸ÖM½“工程阶段</td> <td class="jz2">20907.55ãŽ?/td> <td class="ck2"><a href="/xiangmu-b99541df66a29445a14e66b886c66f36.html" title="四川省æ€ÀLŠ•èµ„约1.5783亿元å»ø™®¾åŒ»é™¢å·¥ç¨‹™å¹ç›®--采招¾|? target="_blank" class="xq">详情</a></td> <div class="clear"></div> </tr><tr><td class="dq2">å±×ƒ¸œ</td> <td class="lb2">住宅æ¥?/td> <td class="jd2">ä¸ÖM½“工程阶段</td> <td class="jz2">92020.3ãŽ?/td> <td class="ck2"><a href="/xiangmu-2140ab32253fd5ea2ff3c0c504d88c8a.html" title="青岛市中车科技园(青岛åQ‰æœ‰é™å…¬å¸æŠ•èµ?5.8亿元å»ø™®¾ä½å®…、办公、商业工½E‹é¡¹ç›?-采招¾|? target="_blank" class="xq">详情</a></td> <div class="clear"></div> </tr><tr><td class="dq2">å±×ƒ¸œ</td> <td class="lb2">住宅æ¥?/td> <td class="jd2">桩基¼‹€å·¥ç¨‹æ–½å·¥</td> <td class="jz2">50公顷åQˆä¸‡ãŽ¡ï¼‰</td> <td class="ck2"><a href="/xiangmu-1699c7b0ba178b13c4ac36207504d68d.html" title="滨州市博兴县润达汇信¾|®ä¸šæœ‰é™å…¬å¸37亿元å»ø™®¾ä½å®…楼及相关附属设施工程™å¹ç›®--采招¾|? target="_blank" class="xq">详情</a></td> <div class="clear"></div> </tr> </table> </div> </div> <div class="kuang"> <div class="title" style="border-bottom: 1px solid #e7e7e7; height: 32px;"> <h3 class="vip_sj"> <a href="/zbpage-3-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?拟在建项ç›? target="_blank" class="ff" style=""> 拟在建项ç›?/a> <a href="/zhuanti/xinxishenhua/index.shtml" title="™å¹ç›®æ‹›æ ‡˜q½è¸ª--中国招标采购å¯ÆDˆª¾|? target="_blank" class="mianfei" style="font-size: 14px;">™å¹ç›®ä¿¡æ¯æ·±åŒ–</a> <div class="clear"> </div> </h3> <div class="more" style="padding-right: 10px;"> <a href="/zbpage-13-1.html" target="_blank">™å¹ç›®æ ¸å®ž</a> | <a href="/help/shili/nijian.shtml" target="_blank">拟徏™å¹ç›®æ ·ä¾‹</a> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="item"> <div class="kuang_list"> <ul> <li> <span class="nn_left"><a href="/newsyj-289424045-3.html" title="新疆生äñ”å»ø™®¾å…µå›¢½W¬åå››å¸ˆæ˜†çŽ‰å¸‚一牧场农业发展服务中心建筑面积7403òqÏx–¹¾c›_¾è®‘Ö¾…宰圈、屠宰èžR间、屠宰区、展½CÞZ¸­å¿ƒåŠç›¸å…³é…å¥—设施工程™å¹ç›®--中国采招¾|? target="_blank">新疆生äñ”å»ø™®¾å…µå›¢½W¬åå››å¸ˆæ˜†çŽ‰å¸‚一牧场</a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/newsyj-289494647-10.html" title="赣州市卓ž®”珠宝创意äñ”业园有限公司用地面积3122òqÏx–¹¾c›_¾è®‘ÖŽ‚房及相关配套设施工程™å¹ç›®--中国采招¾|? target="_blank">赣州市卓ž®”珠宝创意äñ”业园有限公司用地</a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/newsyj-289467347-3.html" title="仁怀市水利工½E‹å¾è®¾æœåŠ¡ä¸­å¿ƒæŠ•èµ?11万元å»ø™®¾ä¾›æ°´æ³ëŠ«™ã€ä¸Šæ°´ç®¡åŠç›¸å…³é…å¥—设施工½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|? target="_blank">仁怀市水利工½E‹å¾è®¾æœåŠ¡ä¸­å¿ƒæŠ•èµ?11</a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/newsyj-289477580-3.html" title="宣城市博采置业有限公司投èµ?4亿元å»ø™®¾‹z‹æˆ¿ã€å å¢…、商业工½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|? target="_blank">宣城市博采置业有限公司投èµ?4亿元å»?/a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li> <span class="nn_left"><a href="/newsyj-289413448-10.html" title="如皋市经¾U¶å®žä¸šæœ‰é™å…¬å¸å¾½{‘面¿U?12978òqÏx–¹¾c›_¾è®¾ä½å®…,物业用房åQŒæ–‡ä½“活动室åQŒå±…家养老用房,½C‘ÖŒº½Ž¡ç†ç”¨æˆ¿åQŒå¿«é€’收发室åQŒè¾…助空é—ß_¼Œå¼€é—­æ‰€å·¥ç¨‹™å¹ç›®--中国采招¾|? target="_blank">如皋市经¾U¶å®žä¸šæœ‰é™å…¬å¸å¾½{‘面¿U?12</a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/newsyj-289499597-3.html" title="利川市经开å»ø™®¾æœ‰é™å…¬å¸æŠ•èµ„1.96亿元å»ø™®¾åˆ›æ–°å­µåŒ–中心、研发中心、综合服务中心工½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|? target="_blank">利川市经开å»ø™®¾æœ‰é™å…¬å¸æŠ•èµ„1.96äº?/a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/newsyj-289481510-3.html" title="淄博市沂源县悦庄镇西埠村村民委员会徏½{‘面¿U¯åã^方米å»ø™®¾ä½å®…楹{€åœ°ä¸‹èžR库工½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|? target="_blank">淄博市沂源县悦庄镇西埠村村民委员会徏</a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/newsyj-289406064-3.html" title="永城市教育体育局建筑面积òqÏx–¹¾c›_¾è®‘Ö¹¼å„¿å›­ã€å°å­¦ã€å¤§é—¨å·¥½E‹é¡¹ç›?-中国采招¾|? target="_blank">永城市教育体育局建筑面积òqÏx–¹¾c›_¾è®‘Ö¹¼</a></span> <span class="nn_right">(06æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> <div class="yi_right"> <div class="zhuce"> <a href="/zhuce.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?免费注册" rel="nofollow" target="_blank" class="denglu" style="color: #fff;"> <b>免费注册</b></a> <a onclick="return pub.login('7D24909FC08A6E08203D5A005AC7D5DC')" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?用户ç™Õd½•" target="_blank" class="zc" style="color: #fff;" rel="nofollow"><b>用户ç™Õd½•</b></a> <div class="clear"> </div> </div> <!--已登录之å?-> <div class="zhuceafter" style="display: none;"> <span class="a_left"><em class="namepp"> </em><a href="/busercenter/index.aspx" class="teshu" style="color: #fff;"></a> <a href="/busercenter/index.aspx" class="teshu03" style="color: #fff;"><b>˜q›å…¥ç”¨æˆ·ä¸­å¿ƒ</b></a></span><span class="a_right"><a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:pub.logoutMember();return false;"><b>退å‡?/b></a></span> <div class="clear"> </div> </div> <div class="quick_login"> <div class="srk1_tell"> <div class="srk_icon"><img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/yh_icon_03.jpg"></div> <div class="srk1"> <input type="text" id="txtUserName" class="sr_tell" placeholder="误‚¾“入用户名" name="txtUserName"> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="srk1_tell"> <div class="srk_icon"><img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/pass_icon_06.jpg"></div> <div class="srk1"> <input type="password" id="txtUserPwd" class="sr_tell" placeholder="误‚¾“入登录密ç ? name="txtUserPwd"> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="ljdl_btn" onclick="return checkUserLoginInfo()"><a href="javascript:">ç«?å?ç™?å½?/a></div> </div> <div class="gongneng"> <ul id="accoradion01" class="accoradion" hovering="false"> <li class="active"><a href="#" class="header opened"><b>如何多中æ ?/b><span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 15px;">每天招投标信息更æ–?5000æ?/span></a> <ul style="display: block;"> <li style="display: block;"> <div class="tubiaoss"> <span class="tb_bg"><a href="/yqzb/index.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?邀è¯äh‹›æ ? class="tb01"> 邀è¯äh‹›æ ?/a></span> <span class="tb_bg"><a href="/tjgg-2.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?™å¹ç›®å§”托" class="tb02a">™å¹ç›®å§”托</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"><a href="/viplist-1.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?独家™å¹ç›®" class="tb04">独家™å¹ç›®</a></span> <span class="tb_bg"><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?会员招标" class="tb13">会员招标</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/Qiye/QiyeJiaru.aspx" rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?特约供应å•? class="tb05">特约供应å•?/a></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"><a href="/xmgj-1.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标˜q½è¸ª" class="tb06a">招标˜q½è¸ª</a></span> <div class="clear"> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="#" class="header closed"><b>怎样æ‰ùN¡¹ç›?/b><span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 10px;">规划/报批/立项/环评/设计½{?/span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: block;"> <div class="tubiaoss"> <span class="tb_bg"><a href="/zbpage-3-1.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?拟在建项ç›? class="tb14"> 拟在建项ç›?/a></span> <span class="tb_bg"><a href="/viplist-1.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?独家™å¹ç›®" class="tb04">独家™å¹ç›®</a></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"><a href="/zhuanti/teyuexiangmuchaxun/tyxmcx.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?特约查询" class="tb08">特约查询</a></span> <span class="tb_bg"><a href="/tjgg-6.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?æ€ÕdŒ…中标" class="tb15">æ€ÕdŒ…中标</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg"><a href="/tjgg-5.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?设计院中æ ? class="tb16"> 设计院中æ ?/a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"> <a href="/vipzhuanqu/zqlist.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?设计院中æ ? class="tb18">VIP专区</a><em class="tuijian"> </em></span> <div class="clear"> </div> </div> </li> </ul> </li> <li class=""><a href="#" class="header closed"><b>数据分析很重è¦?/b><span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 8px;">千万¾U§æ‹›æ ‡æ•°æ®æ·±åº¦æŒ–æŽ?/span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: block;"> <div class="tubiaoss"> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/XM_Canter/BiddingAnalysis.aspx" target="_blank" rel="nofollow" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?密度分析" class="tb11">密度分析</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg"> <a href="/shuju/zbfx/" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标分析" class="tb03">招标分析</a></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"><a rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?中标监测" class="tb12">中标监测</a></span> <span class="tb_bg"><a href="/yuntongji/tjlist.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?密度分析" class="tb19">云统è®?/a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg"><a href="/upfile/xmkxx/xmzt.shtml" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?分析报告" class="tb20">分析报告</a></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"> <a href="/shuju/zbfx/#dq" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?地区分析" class="tb21">地区分析</a></span> <div class="clear"> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="#" class="header closed"><b>发布招标信息</b><span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 33px;">百万行业供应商供选择</span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoss"> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyBidEdit.aspx" rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?发布招标" class="tb09">发布招标</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/Releaseinformation/SupplyBuyEdit.aspx?type=3" rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?发布产品" class="tb10">发布产品</a><em class="tuijian"> </em></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"><a href="/BuserCenter/Releaseinformation/Bidnews.aspx" rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?发布中标喜讯" class="tb17">发中标喜è®?/a></span> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/Releaseinformation/SupplyBuyEdit.aspx?type=2" target="_blank" rel="nofollow" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?发布招标" class="tb22">采购发布</a></span> <span class="tb_bg"><a href="/BuserCenter/Releaseinformation/CooperationEdit.aspx" rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?发布产品" class="tb23">合作发布</a></span> <span class="tb_bg" style="margin-right: 0px;"> <a href="/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyZp.aspx" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?发布中标喜讯" rel="nofollow" class="tb24">招聘发布</a></span> <div class="clear"> </div> </div> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <!--首页½W¬ä¸€æ ç»“ž®?-> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866875");</script> </div> <!--招标专区--> <div class="dierlan"> <div class="er_left"> <div class="title3"> 招标分类专区</div> <div class="classify"> <ul id="accoradion02" class="accoradion" style="width: 223px;" hovering="false"> <li class="active"><a href="/TypeInfo.shtml#1" target="_blank" class="header closed"> <em class="zb_jianzhu"> </em>建筑工程<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: block; height: 237px;"> <li style="display: block;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd"><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?住宅æ¥?>住宅æ¥?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?宿舍æ¥? class="duoyu">宿舍æ¥?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?安置æˆ?>安置æˆ?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?商圈,购物òq¿åœº" class="duoyu">城市商圈</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?厂房">厂房</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?高速公è·? class="duoyu">高速公è·?</a><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?水库">水库</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?桩基,地基" class="duoyu">桩基</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?土石æ–?土方">土石æ–?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?建筑材料" class="duoyu">建筑材料</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?勘察设计">勘察设计</a> <a href="/TypeInfo.shtml#1" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?建筑工程" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866755");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/TypeInfo.shtml#2" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_jixie">  </em>机械讑֤‡<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none; height: 237px;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd"><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?车床">车床 </a><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?刨床">刨床</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?阀é—?>阀é—?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?æ³?>æ³?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?压力容器">压力容器</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?推土æœ?>推土æœ?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?挖掘æœ?>挖掘æœ?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?锅炉">锅炉</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?甉|¢¯">甉|¢¯</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?压力容器">压力容器</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?½Ž¡é“">½Ž¡é“</a><a href="/TypeInfo.shtml#2" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?机械讑֤‡" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866757");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/TypeInfo.shtml#3" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_yqyb">  </em>仪器仪表<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none; height: 237px;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd"><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?控制å™?>控制å™?</a><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?传感å™?>传感å™?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?¾l§ç”µå™?>¾l§ç”µå™?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?频谱ä»?>频谱ä»?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?‹¹‹è¯•ä»?>‹¹‹è¯•ä»?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?化工æ³?>化工æ³?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?阀é—?>阀é—?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?储罐">储罐</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?采煤æœ?>采煤æœ?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?掘进æœ?>掘进æœ?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?é’ÀLœº">é’ÀLœº</a><a href="/TypeInfo.shtml#3" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?仪器化工" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866766");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/TypeInfo.shtml#4" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_rdaf">  </em>å¼Þq”µå®‰é˜²<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd" style="display: ;"><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?电力讑֤‡">电力讑֤‡</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?发电机组">发电机组</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?汽轮æœ?>汽轮æœ?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?变压å™?>变压å™?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?光缆">光缆</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?安防工程">安防工程</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?å¼Þq”µå·¥ç¨‹">å¼Þq”µå·¥ç¨‹</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?å¼Þq”µ¾pȝ»Ÿ">å¼Þq”µ¾pȝ»Ÿ</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?¾pȝ»Ÿé›†æˆ">¾pȝ»Ÿé›†æˆ</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?¾l¼åˆå¸ƒçº¿">¾l¼åˆå¸ƒçº¿</a><a href="/TypeInfo.shtml#4" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?通信安防" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866767");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/TypeInfo.shtml#5" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_bgwa">  </em>水利工程<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd"><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?水库">水库</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?水电">水电</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?防洪工程">防洪工程</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?农田灌溉">农田灌溉</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?防护å ?>防护å ?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?堤坝">堤坝</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?河道æ²È†">河道æ²È†</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?蓄水工程">蓄水工程</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?闔R—¨">闔R—¨</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?监测">监测</a><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?启闭æœ?>启闭æœ?/a><a href="/TypeInfo.shtml#5" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?水利工程" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866768");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/TypeInfo.shtml#6" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_lvhua">  </em>环保¾l¿åŒ–<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none; height: 237px;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd" style="display: ;"><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?¾l¿åŒ–">¾l¿åŒ–</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?园林">园林</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?苗木">苗木</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?雕塑">雕塑</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?亮化">亮化</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?污水处理">污水处理</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?环保讑֤‡">环保讑֤‡</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?垃圾è½?>垃圾è½?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?除渣">除渣</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?排水">排水</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?环境工程">环境工程</a><a href="/TypeInfo.shtml#6" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?环保¾l¿åŒ–" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866770");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/TypeInfo.shtml#7" target="_blank" class="header opened"><em class="zb_ylws">  </em>åŒÈ–—卫生<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none; height: 237px;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd" style="display: ;"><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?监测ä»?监护ä»?æ²È–—ä»?分析ä»?多普å‹?中心供氧">åŒÈ–—讑֤‡</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?监测ä»?监护ä»?>监护ä»?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?心电图机">心电图机</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?无媄ç?>无媄ç?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?心电监护ä»?>心电监护ä»?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?注射å™?注射æ¶?¾U±å¸ƒ,试纸,假肢,急救½Ž?>åŒÈ”¨è€—材</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?注射用水">注射用水</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?注射å™?>注射å™?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?Š™¡èƒ¶æ‰‹å¥—">Š™¡èƒ¶æ‰‹å¥—</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?听力è®?>听力è®?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?¾l·å¸¦">¾l·å¸¦</a><a href="/TypeInfo.shtml#7" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?åŒÈ–—卫生" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866772");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li><a href="/TypeInfo.shtml#8" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_zfcg">  </em>政府采购<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 90px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd" style="display: ;"><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?发改å§?>发改å§?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?政府åŠ?>政府åŠ?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?国土局">国土局</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?住徏å§?>住徏å§?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?环保局">环保局</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?地税局">地税局</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?法院">法院</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?气象局">气象局</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?学校,大学,ž®å­¦">学校</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?医院">医院</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?公安局">公安局</a><a href="/TypeInfo.shtml#8" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?政府采购" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866773");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> <li class=""><a href="/TypeInfo.shtml#9" target="_blank" class="header closed"><em class="zb_other"> </em>其它<span class="tishi" style="color: #bebebe; padding-left: 115px;">+MORE</span></a> <ul style="display: none; height: 237px;"> <li style="display: list-item;"> <div class="tubiaoHH"> <div class="fl_liet"> <span class="dddd" style="display: ;"><a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?服装">服装</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?食品">食品</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?中烟">中烟</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?å¿«é€?>å¿«é€?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?òq¿å‘Š">òq¿å‘Š</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?òq¿å‘Šç‰?>òq¿å‘Šç‰?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?印刷">印刷</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?½C¼å“">½C¼å“</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?力_Š¡">力_Š¡</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?˜q›å‡ºå?>˜q›å‡ºå?/a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?保洁">保洁</a><a href="/TypeInfo.shtml#9" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标分类" class="duoyu">更多></a> <div class="clear"> </div> </span> </div> <div class="fl_banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866775");</script> </div> </div> </li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="fenxi"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a href="/shuju/zbfx/" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?行业招标分析" target="_blank">行业招标分析</a></h3> <div class="clear"> </div> </div> <div class="fenxi_content"> <b>2014òq´é‡‡æ‹›ç½‘招标发布分析å›?/b><br /> 7月䆾同比13òq´ä¿¡æ¯å¢žé•?b style="color: #ec0000;">31%</b><br /> <a href="/shuju/zbfx/" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?2014òq´é‡‡æ‹›ç½‘招标发布分析å›? class="fxt"> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/tu_#gif" /></a> </div> </div> </div> <div class="er_center"> <div class="prefer"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> 业主招标专区</h3> <span class="jieshi">专注为招标业ä¸ÀLä¾›è„“心服务,业主服务热线åQ?10-56013570</span> <div class="clear"> </div> </div> <div class="er_kuang"> <div class="yzzq_img" style="width:640px;height:200px;position:relative;left:0;"><a rel="nofollow" title="òq¿å·žå¥½èŽ±å®¢åˆ›æ„å®¶å±…股份有限公å?-中国采招¾|? target="_blank"> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/mM6iHxmMw4.jpg" height="200" width="159" /></a> <a rel="nofollow" title="青æ“v庆华矿冶煤化集团有限公司--中国采招¾|? target="_blank"> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/cNWTKyHC8w.jpg" height="200" width="159" /></a> <a rel="nofollow" title="南昌轨道交通集团工½E‹å¾è®¾æœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|? target="_blank"> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/xtPGtCQBtN.jpg" height="200" width="159" /></a> <a rel="nofollow" title="内蒙古蒙泰集团有限公å?-中国采招¾|? target="_blank"> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/nyNx7hdJ3y.jpg" height="200" width="159" /></a> <a rel="nofollow" title="德展大健庯‚‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|? target="_blank"> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/PDbKeRXMjy.png" height="200" width="159" /></a> <a rel="nofollow" title="青铜峡铝业分公司--中国采招¾|? target="_blank"> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/hadhC6R4zf.jpg" height="200" width="159" /></a> <a rel="nofollow" title="龙岩紫金å±×ƒ½“育公å›?-中国采招¾|? target="_blank"> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/03eedf0a-81d1-4983-97b7-dd486367ecca.jpg" height="200" width="158" /></a> <a rel="nofollow" title="保山市东升徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡ä»£ç†æœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|? target="_blank"> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/46a3fcad-d3b5-4f4d-9a24-6357e9f40fbf.jpg" height="200" width="158" /></a> <a href="" rel="nofollow" title="宁夏宝丰能源集团股䆾有限公司--中国采招¾|? target="_blank"> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/7issGwkmXZ.jpg" height="200" width="159" /></a> <a href="" rel="nofollow" title="攀枝花东方钛业有限公司--中国采招¾|? target="_blank"> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/5SnBNXaDw4.png" height="200" width="159" /></a> </div> </div> </div> <div class="notice"> <div class="n_title" id="move-animate-top1"> <div class="no_left" id="BC1" onmouseover="setTab('BC',1,5)"> <a href="/zbpage-1-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标公告" target="_blank"><b>招标公告</b></a> </div> <div class="no_right" id="BC2" onmouseover="setTab('BC',2,5)"> <a href="/zbpage-2-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标预告" target="_blank"><b>招标预告</b></a> </div> <div class="no_right" id="BC3" onmouseover="setTab('BC',3,5)"> <a href="/zbpage-6-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标变更" target="_blank"><b>招标变更</b></a></div> <div class="no_right" id="BC4" onmouseover="setTab('BC',4,5)"> <a href="/tjgg-4.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?询ä­h采购" target="_blank"><b>询ä­h采购</b></a> </div> <div class="no_right" id="BC5" onmouseover="setTab('BC',5,5)"> <a href="/zbpage-5-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?采购信息" target="_blank"><b>采购信息</b></a></div> <div class="no_right"> <a href="/empor/egonggao.html" target="_blank" style="padding-left: 30px;">招标公告样例</a> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content" id="con_BC_1" style="padding-bottom: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a title="湖北招标¾|? target="_blank">湖北</a>] <a href="/news-289608565-1.html" target="_blank" title="加装自助售电¾pȝ»Ÿå·¥ç¨‹æ‹›æ ‡å…¬å‘Š½W?åŒ?-中国采招¾|?>加装自助售电¾pȝ»Ÿå·¥ç¨‹æ‹›æ ‡å…¬å‘Š½W?åŒ?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 1:29:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="新疆招标¾|? target="_blank">新疆</a>] <a href="/news-289608656-1.html" target="_blank" title="塔克拉玛òq²Â·ä¸‰äº”九旅文化旅游区“闪耀明珠”徏è®ùN¡¹ç›®â€”沙漠之门景区基¼‹€è®¾æ–½æå‡å·¥ç¨‹ä¸€æœŸEPCæ€ÀL‰¿åŒ…招标公å‘?-中国采招¾|?>塔克拉玛òq²Â·ä¸‰äº”九旅文化旅游区“闪耀</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 1:12:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="贵州招标¾|? target="_blank">贵州</a>] <a href="/news-289608628-1.html" target="_blank" title="航天江南集团有限公司101¾l¼åˆå¤§æ¥¼ä¸­æŽ§å®¤å€¼ç­æœåŠ¡å¤–包™å¹ç›®æ‹›æ ‡å…¬å‘Š--中国采招¾|?>航天江南集团有限公司101¾l¼åˆå¤§æ¥¼ä¸?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 1:11:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="新疆招标¾|? target="_blank">新疆</a>] <a href="/news-289607409-1.html" target="_blank" title="塔克拉玛òq²Â·ä¸‰äº”九旅文化旅游区“闪耀明珠”徏è®ùN¡¹ç›®â€”沙漠之门景区基¼‹€è®¾æ–½æå‡å·¥ç¨‹äºŒæœŸEPCæ€ÀL‰¿åŒ…招标公å‘?-中国采招¾|?>塔克拉玛òq²Â·ä¸‰äº”九旅文化旅游区“闪耀</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 1:07:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/news-289607494-1.html" target="_blank" title="2024òq´åŽ†å²åŸŽåŒºå†…老旧住区攚w€ é¡¹ç›®â€”十梓街356受÷€æ°‘æ²»èµ\42åïL­‰9个老旧ž®åŒº2024òq´åŽ†å²åŸŽåŒºå†…老旧住区攚w€ é¡¹ç›®ä¸€åæ¢“è¡?56受÷€æ°‘æ²»èµ\42åïL­‰9个老旧ž®åŒºå·¥ç¨‹è®¾è®¡æ–½å·¥æ€ÀL‰¿åŒ…EPC招标公告--中国采招¾|?>2024òq´åŽ†å²åŸŽåŒºå†…老旧住区攚w€ é¡¹ç›?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 1:00:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="å±Þp¥¿æ‹›æ ‡¾|? target="_blank">å±Þp¥¿</a>] <a href="/news-289606876-1.html" target="_blank" title="临汾市妇òqég¿å¥é™¢å„¿ç«¥åŒ»é™¢ä¸´æ—¶åŠžå…¬è¡Œæ”¿æ¥¼å¾è®‘֏Šè·¯é¢ä¿®å¤¼‹¬åŒ–工程的采购公å‘?-中国采招¾|?>临汾市妇òqég¿å¥é™¢å„¿ç«¥åŒ»é™¢ä¸´æ—¶åŠžå…¬è¡Œæ”¿</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:40:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="青æ“v招标¾|? target="_blank">青æ“v</a>] <a href="/news-289606298-1.html" target="_blank" title="关于采购办公讑֤‡çš?-中国采招¾|?>关于采购办公讑֤‡çš?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:29:01</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BC_2" style="padding-bottom: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a title="¼›å¾æ‹›æ ‡¾|? target="_blank">¼›å¾</a>] <a href="/news-289606657-2.html" target="_blank" title="莆田市荔城区北高埕头中心ž®å­¦2024òq?5月至2024òq?6月政府采购意å?-中国采招¾|?>莆田市荔城区北高埕头中心ž®å­¦2024</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="新疆招标¾|? target="_blank">新疆</a>] <a href="/news-289606912-2.html" target="_blank" title="库èžR市墩阔坦镇äh民政åº?024òq?月至7月政府采购意å?选调生驻村生‹zȝ”¨å“?-中国采招¾|?>库èžR市墩阔坦镇äh民政åº?024òq?æœ?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/news-289607056-2.html" target="_blank" title="句容市上™å¶æ°´åº“除险加固工½E‹æ‹›æ ‡è®¡åˆ?-中国采招¾|?>句容市上™å¶æ°´åº“除险加固工½E‹æ‹›æ ‡è®¡åˆ?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/news-289606550-2.html" target="_blank" title="攀钢矿业山特维克备仉™‡‡è´­é¢„å‘?-中国采招¾|?>攀钢矿业山特维克备仉™‡‡è´­é¢„å‘?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="新疆招标¾|? target="_blank">新疆</a>] <a href="/news-289606909-2.html" target="_blank" title="中共库èžR市委员会办公å®?024òq?月至7月政府采购意å?“青马共青”培训购物品--中国采招¾|?>中共库èžR市委员会办公å®?024òq?æœ?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/news-289607051-2.html" target="_blank" title="吴甲水库除险加固攚w€ å·¥½E‹æ‹›æ ‡è®¡åˆ?-中国采招¾|?>吴甲水库除险加固攚w€ å·¥½E‹æ‹›æ ‡è®¡åˆ?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/news-289606552-2.html" target="_blank" title="攀钢矿业卡特彼勒备仉™‡‡è´­é¢„å‘?-中国采招¾|?>攀钢矿业卡特彼勒备仉™‡‡è´­é¢„å‘?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[准备中]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BC_3" style="padding-bottom: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a title="黑龙江招标网" target="_blank">黑龙æ±?/a>] <a href="/news-289604301-6.html" target="_blank" title="同江市住房和城乡å»ø™®¾å±€ææ–™‹‚€‹¹‹æµæ ‡å…¬½C?-中国采招¾|?>同江市住房和城乡å»ø™®¾å±€ææ–™‹‚€‹¹‹æµæ ‡å…¬</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="青æ“v招标¾|? target="_blank">青æ“v</a>] <a href="/news-289607223-6.html" target="_blank" title="某单位年兽药采购™å¹ç›®½W¬äºŒ‹Æ¡æ ‡ŒDµä¸€--中国采招¾|?>某单位年兽药采购™å¹ç›®½W¬äºŒ‹Æ¡æ ‡ŒDµä¸€</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="沛_—招标¾|? target="_blank">沛_—</a>] <a href="/news-289604263-6.html" target="_blank" title="焦作市南水北调工½E‹è¿è¡Œä¿éšœä¸­å¿ƒç„¦ä½œå¸‚南水北调配套工程防汛砂石料采购项目第2‹Æ¡æµæ ‡å…¬½C?-中国采招¾|?>焦作市南水北调工½E‹è¿è¡Œä¿éšœä¸­å¿ƒç„¦ä½œå¸‚</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="贵州招标¾|? target="_blank">贵州</a>] <a href="/news-289606293-6.html" target="_blank" title="赫章县äh民医院办公用茉™‡‡è´­ç«žä»ïL»ˆæ­¢å…¬å‘?-中国采招¾|?>赫章县äh民医院办公用茉™‡‡è´­ç«žä»ïL»ˆæ­¢å…¬</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="新疆招标¾|? target="_blank">新疆</a>] <a href="/news-289608483-6.html" target="_blank" title="新疆国龙贸易有限公司永宁煤化带式输送机配äšg异常公告--中国采招¾|?>新疆国龙贸易有限公司永宁煤化带式输é€?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="安徽招标¾|? target="_blank">安徽</a>] <a href="/news-289604833-6.html" target="_blank" title="建工三徏北京分公司内丘县å¾äh™®ç‰‡åŒºåŸºç¡€é…å¥—设施å»ø™®¾™å¹ç›®å‹˜å¯Ÿ-设计-施工EPC工程æ€ÀL‰¿åŒ…项目防ž®˜ç½‘采购标段1‹¹æ ‡å…¬å‘Š--中国采招¾|?>建工三徏北京分公司内丘县å¾äh™®ç‰‡åŒºåŸºç¡€</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="新疆招标¾|? target="_blank">新疆</a>] <a href="/news-289604270-6.html" target="_blank" title="新疆生äñ”å»ø™®¾å…µå›¢½W¬å››å¸ˆå…­åå…«å›¢ç»¼æ²ÖM¸­å¿?8团部巴扎及äÍ街商铺安装视频监控流标公½C?-中国采招¾|?>新疆生äñ”å»ø™®¾å…µå›¢½W¬å››å¸ˆå…­åå…«å›¢ç»¼æ²ÖM¸­</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BC_4" style="padding-bottom: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a title="贵州招标¾|? target="_blank">贵州</a>] <a href="/news-289607402-4.html" target="_blank" title="贵阳市白云区沙文镇中心学校关于窗帘及配äšg的在¾U¿è¯¢ä»·é¦†é‡‡è´­™å¹ç›®åˆåŒå±¥çº¦éªŒæ”¶å…¬å‘Š-2024òq?æœ?æ—?-中国采招¾|?>贵阳市白云区沙文镇中心学校关于窗帘及</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:40:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="新疆招标¾|? target="_blank">新疆</a>] <a href="/news-289606469-4.html" target="_blank" title="乌鲁木齐辑֝‚åŸ?00万千瓦风力发电西北山地区åŸ?10KV外送线路工½E‹åŠ110KV升压站徏安工½E‹é¡¹ç›®ç”µ¾~†ä¿æŠ¤ç®¡è¯¢ä­h采购¾l“果公示--中国采招¾|?>乌鲁木齐辑֝‚åŸ?00万千瓦风力发电西</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:28:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="贵州招标¾|? target="_blank">贵州</a>] <a href="/news-289605748-4.html" target="_blank" title="遵义市商务局关于墨盒的在¾U¿è¯¢ä»·é¦†é‡‡è´­™å¹ç›®åˆåŒå±¥çº¦éªŒæ”¶å…¬å‘Š-2024òq?æœ?æ—?-中国采招¾|?>遵义市商务局关于墨盒的在¾U¿è¯¢ä»·é¦†é‡‡è´­</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="湖北招标¾|? target="_blank">湖北</a>] <a href="/news-289606243-1.html" target="_blank" title="宜都公司含长阛_…¬å¸åŽ‹åŠ›ç®¡é“、压力容器年度检‹¹‹é‡‡è´­é¡¹ç›®è¯¢ä»·é‡‡è´­å…¬å‘?-中国采招¾|?>宜都公司含长阛_…¬å¸åŽ‹åŠ›ç®¡é“、压力容å™?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/news-289605512-1.html" target="_blank" title="关于西南区域培训教室虚拟桌面¾l´æŠ¤æœåŠ¡™å¹ç›®è¯¢ä­h公告--中国采招¾|?>关于西南区域培训教室虚拟桌面¾l´æŠ¤æœåŠ¡</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:01</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="北京招标¾|? target="_blank">北京</a>] <a href="/news-289605509-5.html" target="_blank" title="中铁十六局集团通州区新增æ“v¾lµåŸŽå¸‚å·¥½E‹é¡¹ç›?--雨衣、雨鞋等材料--询ä­h采购--中国采招¾|?>中铁十六局集团通州区新增æ“v¾lµåŸŽå¸‚å·¥½E?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="北京招标¾|? target="_blank">北京</a>] <a href="/news-289605510-5.html" target="_blank" title="中铁十六局集团通州区新增æ“v¾lµåŸŽå¸‚å·¥½E‹é¡¹ç›?--防汛沙袋含沙--询ä­h采购--中国采招¾|?>中铁十六局集团通州区新增æ“v¾lµåŸŽå¸‚å·¥½E?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BC_5" style="padding-bottom: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/news-289606485-5.html" target="_blank" title="成都成华城市å»ø™®¾æŠ•èµ„有限责ä“Q公司双桥南二è¡?98å?0æ ?-中国采招¾|?>成都成华城市å»ø™®¾æŠ•èµ„有限责ä“Q公司双桥</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="辽宁招标¾|? target="_blank">辽宁</a>] <a href="/news-289606286-5.html" target="_blank" title="2024òq´ä¸œåŒ—大区沈阛_­å…¬å¸æŽ¨å¹¿‹zÕdŠ¨åˆä½œ™å¹ç›®ç«žäº‰æ€§è°ˆåˆ¤å…¬å‘?-中国采招¾|?>2024òq´ä¸œåŒ—大区沈阛_­å…¬å¸æŽ¨å¹¿‹zÕdŠ¨</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/news-289606289-5.html" target="_blank" title="冰品产品研发中心òq²å†°é‡‡è´­™å¹ç›®è¯¢æ¯”ä»·å…¬å‘?-中国采招¾|?>冰品产品研发中心òq²å†°é‡‡è´­™å¹ç›®è¯¢æ¯”ä»·å…¬</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a href="/news-289606494-5.html" target="_blank" title="成都天府新区房屋¿UŸèµæœåŠ¡æœ‰é™å…¬å¸æ¢“æž—å·?0受÷€?2å?-中国采招¾|?>成都天府新区房屋¿UŸèµæœåŠ¡æœ‰é™å…¬å¸æ¢“æž—</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="陕西招标¾|? target="_blank">陕西</a>] <a href="/news-289606903-5.html" target="_blank" title="128396-34-9--中国采招¾|?>128396-34-9</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/news-289604308-5.html" target="_blank" title="物管中心搬迁™å¹ç›®è¯¢æ¯”采购采购公告--中国采招¾|?>物管中心搬迁™å¹ç›®è¯¢æ¯”采购采购公告</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="陕西招标¾|? target="_blank">陕西</a>] <a href="/news-289606900-5.html" target="_blank" title="128396-35-0--中国采招¾|?>128396-35-0</a><em class="new"> </em></span> <span class="sg"><b class="red">[˜q›è¡Œä¸­]</b></span> <span class="zbtime">2024/6/7 0:00:00</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="notice"> <div class="n_title"> <div class="no_left" id="BCC1" onmouseover="setTab('BCC',1,4)"> <a href="/zbpage-4-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?中标¾l“æžœ" target="_blank"><b>中标¾l“æžœ</b></a> </div> <div class="no_right" id="BCC2" onmouseover="setTab('BCC',2,4)"> <a href="/tjgg-6.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?施工æ€ÕdŒ…中标" target="_blank" style="width: 90px;"><b>施工æ€ÕdŒ…中标</b></a> </div> <div class="no_right" id="BCC3" onmouseover="setTab('BCC',3,4)"> <a href="/tjgg-5.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?设计院中æ ? target="_blank" style="width: 80px;"><b>设计院中æ ?/b></a></div> <div class="no_right" id="BCC4" onmouseover="setTab('BCC',4,4)"> <a title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?会员中标" target="_blank"> <b>会员中标</b></a> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content" id="con_BCC_1" style="_padding: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/news-289608629-4.html" target="_blank" title="中国电信股䆾有限公司˜qžäº‘港分公司2023òq´å¾è®ùN¡¹ç›®ç¬¬ä¸‰æ¬¡ä¸­æ ‡å€™é€‰äh公示--中国采招¾|?>中国电信股䆾有限公司˜qžäº‘港分公司20</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289608629-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="江苏中博通信有限公司">江苏中博通信有限公司</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江西招标¾|? target="_blank">江西</a>] <a href="/news-289608568-4.html" target="_blank" title="江西省国轩招标代理有限公司关于安˜qœåŽ¿å…¬å®‰å±€é‡‡è´­è­¦ç”¨è£…备™å¹ç›®™å¹ç›®¾l“果公示--中国采招¾|?>江西省国轩招标代理有限公司关于安˜qœåŽ¿</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289608568-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="江西省国轩招标代理有限公å?>江西省国轩招标代理有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="新疆招标¾|? target="_blank">新疆</a>] <a href="/news-289608470-4.html" target="_blank" title="关于地板钉枪的网上超市合同公å‘?-中国采招¾|?>关于地板钉枪的网上超市合同公å‘?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289608470-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="攉K‡‡äº‘有限公å?>攉K‡‡äº‘有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江西招标¾|? target="_blank">江西</a>] <a href="/news-289608567-4.html" target="_blank" title="江西省国轩招标代理有限公司关于安˜qœåŽ¿æ°‘政局安远县精¼œžéšœ¼„ç¤¾åŒºåº·å¤æœºæž„徏è®ùN¡¹ç›®é¡¹ç›®ç»“果公½C?-中国采招¾|?>江西省国轩招标代理有限公司关于安˜qœåŽ¿</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289608567-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="江西省国轩招标代理有限公å?>江西省国轩招标代理有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江西招标¾|? target="_blank">江西</a>] <a href="/news-289608577-4.html" target="_blank" title="江西省机电设备招标有限公司关于江西省人民医院采购襉K—¨å­SymbiaIntevo16ECT¾l´ä¿æœåŠ¡™å¹ç›®½W¬äºŒ‹Æ¡é¡¹ç›®ç»“果公½C?-中国采招¾|?>江西省机电设备招标有限公司关于江西省</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289608577-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="江西省机电设备招标有限公å?>江西省机电设备招标有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江西招标¾|? target="_blank">江西</a>] <a href="/news-289608570-4.html" target="_blank" title="江西省机电设备招标有限公司关于上饶市中心医院真空灭菌器等讑֤‡é‡‡è´­™å¹ç›®-2包项目结果公½C?-中国采招¾|?>江西省机电设备招标有限公司关于上饶市</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289608570-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="江西省机电设备招标有限公å?>江西省机电设备招标有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江西招标¾|? target="_blank">江西</a>] <a href="/news-289608569-4.html" target="_blank" title="江西省华锐工½E‹é¡¹ç›®ç®¡ç†æœ‰é™å…¬å¸å…³äºŽè¿›è´¤åŽ¿æ¹–东片区控制性详¾l†è§„划及核心区城市设计项目招标结果公½C?-中国采招¾|?>江西省华锐工½E‹é¡¹ç›®ç®¡ç†æœ‰é™å…¬å¸å…³äºŽè¿›</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289608569-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="江西省华锐工½E‹é¡¹ç›®ç®¡ç†æœ‰é™å…¬å?>江西省华锐工½E‹é¡¹ç›®ç®¡ç†æœ‰é™å…¬å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江西招标¾|? target="_blank">江西</a>] <a href="/news-289608590-4.html" target="_blank" title="江西省机电设备招标有限公司关于上饶市中心医院呼吸机等讑֤‡é‡‡è´­™å¹ç›®™å¹ç›®¾l“果公示--中国采招¾|?>江西省机电设备招标有限公司关于上饶市</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289608590-4.html" style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="江西省机电设备招标有限公å?>江西省机电设备招标有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BCC_2" style="_padding: 0;"> <ul> <li><span class="zbgg">[<a title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a href="/news-289607494-1.html" target="_blank" title="2024òq´åŽ†å²åŸŽåŒºå†…老旧住区攚w€ é¡¹ç›®â€”十梓街356受÷€æ°‘æ²»èµ\42åïL­‰9个老旧ž®åŒº2024òq´åŽ†å²åŸŽåŒºå†…老旧住区攚w€ é¡¹ç›®ä¸€åæ¢“è¡?56受÷€æ°‘æ²»èµ\42åïL­‰9个老旧ž®åŒºå·¥ç¨‹è®¾è®¡æ–½å·¥æ€ÀL‰¿åŒ…EPC招标公告--采招¾|?>2024òq´åŽ†å²åŸŽåŒºå†…老旧住区攚w€ é¡¹ç›?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289607494-1.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="诚信金泰å»ø™®¾½Ž¡ç†åQˆè‹å·žï¼‰æœ‰é™å…¬å¸">诚信金泰å»ø™®¾½Ž¡ç†åQˆè‹å·žï¼‰æœ‰é™å…¬å¸</span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a title="江西招标¾|? target="_blank">江西</a>] <a href="/news-289605715-1.html" target="_blank" title="安义厉K«˜æ–°åŒºæ–°ææ–™äñ”业园标准厂房å»ø™®¾™å¹ç›®ä¸€æœŸæ–½å·¥å›¾è®¾è®¡--采招¾|?>安义厉K«˜æ–°åŒºæ–°ææ–™äñ”业园标准厂房å»ø™®¾</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289605715-1.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="江西华尊工程咨询有限公司">江西华尊工程咨询有限公司</span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a title="òq¿ä¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">òq¿ä¸œ</a>] <a href="/news-289604023-1.html" target="_blank" title="2024òq´åº¦è‚‡åº†å¸‚高要区乐城镇、水南镇、禄步镇高标准农田改造提升徏è®ùN¡¹ç›®æ–½å·?-采招¾|?>2024òq´åº¦è‚‡åº†å¸‚高要区乐城镇、水å?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289604023-1.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="òq¿ä¸œåˆ›å…´å·¥ç¨‹å»ø™®¾½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸">òq¿ä¸œåˆ›å…´å·¥ç¨‹å»ø™®¾½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸</span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a title="新疆招标¾|? target="_blank">新疆</a>] <a href="/news-289604683-1.html" target="_blank" title="蒙库井下开采生产接¾l­ä¸€æœŸå·¥½E‹è¿çŸ¿æ–œå¡é“施工工程--采招¾|?>蒙库井下开采生产接¾l­ä¸€æœŸå·¥½E‹è¿çŸ¿æ–œå?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289604683-1.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="上æ“v宝华国际招标有限公司襉Kƒ¨åˆ†å…¬å?>上æ“v宝华国际招标有限公司襉Kƒ¨åˆ†å…¬å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a title="òq¿ä¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">òq¿ä¸œ</a>] <a href="/news-289605633-1.html" target="_blank" title="华南理工大学人才公寓二期1-3栋项目施工监理招标公å‘?-采招¾|?>华南理工大学人才公寓二期1-3栋项ç›?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289605633-1.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="òq¿å·žå¸‚市政工½E‹ç›‘理有限公å?>òq¿å·žå¸‚市政工½E‹ç›‘理有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a title="陕西招标¾|? target="_blank">陕西</a>] <a href="/news-289604835-1.html" target="_blank" title="榆林学院¿U‘创新城校区一期工½E‹æ–½å·¥ç¬¬äºŒæ‰¹é…ç”µ½Ž±æŸœé‡‡è´­™å¹ç›®èµ„格预审公告--采招¾|?>榆林学院¿U‘创新城校区一期工½E‹æ–½å·¥ç¬¬äº?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289604835-1.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="希格玛工½E‹ç®¡ç†å’¨è¯¢è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å?>希格玛工½E‹ç®¡ç†å’¨è¯¢è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a>] <a href="/news-289606272-4.html" target="_blank" title="黄湖镇王位山工业园区考古配合工程施工中标¾l“果公告--采招¾|?>黄湖镇王位山工业园区考古配合工程施工</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289606272-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="杭州余杭交通徏设有限公å?>杭州余杭交通徏设有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li><span class="zbgg">[<a title="òq¿ä¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">òq¿ä¸œ</a>] <a href="/news-289605668-1.html" target="_blank" title="驷马涌锦华横街等内涝ç‚ÒŽ”¹é€ å·¥½E‹EPC施工囄¡¼–制及施工™å¹ç›®--采招¾|?>驷马涌锦华横街等内涝ç‚ÒŽ”¹é€ å·¥½E‹EPC</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289605668-1.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="òq¿ä¸œçœå¾½{‘å·¥½E‹ç›‘理有限公å?>òq¿ä¸œçœå¾½{‘å·¥½E‹ç›‘理有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BCC_3" style="_padding: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a title="òq¿ä¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">òq¿ä¸œ</a>] <a href="/news-289551098-4.html" target="_blank" title="清远电力规划设计院有限公司年æ²Ïxºåœ°åŒº110kV及以下技改修理项目设计技术服务采è´?-中标¾l“果公告--中国采招¾|?>清远电力规划设计院有限公司年æ²Ïxºåœ°åŒº</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289551098-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="清远市凯誉工½E‹ç›‘理有限公å?>清远市凯誉工½E‹ç›‘理有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="òq¿ä¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">òq¿ä¸œ</a>] <a href="/news-289541770-4.html" target="_blank" title="清远电力规划设计院有限公å?024òq´è½»å†°åŒº35千伏1×240铁塔研究与设计采购项ç›?-成交公告--中国采招¾|?>清远电力规划设计院有限公å?024òq?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289541770-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="清远市凯誉工½E‹ç›‘理有限公å?>清远市凯誉工½E‹ç›‘理有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="湖北招标¾|? target="_blank">湖北</a>] <a href="/news-289563356-4.html" target="_blank" title="中标候选äh-武汉供电设计院有限公司年高新技术企业申报服务框架协议采è´?-中国采招¾|?>中标候选äh-武汉供电设计院有限公司年</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289563356-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="湖北既济电力集团有限公司物资招标分公å?>湖北既济电力集团有限公司物资招标分公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="òq¿ä¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">òq¿ä¸œ</a>] <a href="/news-289531585-4.html" target="_blank" title="清远电力规划设计院有限公司年度配¾|‘设计技术服务采购项ç›?招标-中标¾l“果公告--中国采招¾|?>清远电力规划设计院有限公司年度配¾|‘设</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289531585-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="清远市凯誉工½E‹ç›‘理有限公å?>清远市凯誉工½E‹ç›‘理有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="北京招标¾|? target="_blank">北京</a>] <a href="/news-289552258-4.html" target="_blank" title="2024òq´åŒ—京电信规划设计院有限公司西宁‹¹·ä¸œ½{‰æœ¬åœ°ç½‘设计技术支撑服务采购项目中标候选äh公示--中国采招¾|?>2024òq´åŒ—京电信规划设计院有限公司</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289552258-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="华夏邮电咨询监理有限公司">华夏邮电咨询监理有限公司</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="北京招标¾|? target="_blank">北京</a>] <a href="/news-289573446-1.html" target="_blank" title="2024òq´ä¸­è®¯é‚®ç”µå’¨è¯¢è®¾è®¡é™¢æœ‰é™å…¬å¸æŸäº‘òq›_°™å¹ç›®åˆä½œå•ä½æŠ€æœ¯æœåŠ¡é‡‡è´­é¡¹ç›®æ¯”选公å‘?-中国采招¾|?>2024òq´ä¸­è®¯é‚®ç”µå’¨è¯¢è®¾è®¡é™¢æœ‰é™å…¬å¸</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289573446-1.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="普天信息工程设计服务有限公司">普天信息工程设计服务有限公司</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="òq¿ä¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank">òq¿ä¸œ</a>] <a href="/news-289494300-4.html" target="_blank" title="清远电力规划设计院有限公司年度主¾|‘设计技术服务采购项ç›?招标-中标¾l“果公告--中国采招¾|?>清远电力规划设计院有限公司年度主¾|‘设</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289494300-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="清远市凯誉工½E‹ç›‘理有限公å?>清远市凯誉工½E‹ç›‘理有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="òq¿è¥¿æ‹›æ ‡¾|? target="_blank">òq¿è¥¿</a>] <a href="/news-289494302-4.html" target="_blank" title="清远电力规划设计院有限公司年òq¿è¥¿åœ°åŒºå…‰ä¼™å¹ç›®è®¾è®¡æŠ€æœ¯æœåŠ¡é‡‡è´­äºŒ‹Æ¡æ‹›æ ?招标-中标¾l“果公告--中国采招¾|?>清远电力规划设计院有限公司年òq¿è¥¿åœ°åŒº</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a href="/news-289494302-4.html" style=" font-weight:600; color:#ee4735;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="清远市凯誉工½E‹ç›‘理有限公å?>清远市凯誉工½E‹ç›‘理有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="n_content divNone" id="con_BCC_4" style="_padding: 0;"> <ul> <li> <span class="zbgg">[<a title="四川招标¾|? target="_blank">四川</a>] <a target="_blank" title="巴中市恩阛_Œºä¸­åŒ»åŒ»é™¢æ•´æ”¹åŒÈ–—废水处理设施™å¹ç›®æˆäº¤¾l“果公告--中国采招¾|?>巴中市恩阛_Œºä¸­åŒ»åŒ»é™¢æ•´æ”¹åŒÈ–—废水处理</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="巴中市恩阛_Œºä¸­åŒ»åŒ»é™¢">巴中市恩阛_Œºä¸­åŒ»åŒ»é™¢</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="新疆招标¾|? target="_blank">新疆</a>] <a target="_blank" title="中国邮政集团有限公司çŸÏx²³å­å¸‚分公å?024òq´è‡³2026òq´æ³•å¾‹é¡¾é—®æœåŠ¡é‡‡è´­é¡¹ç›®æˆäº¤å…¬½C?-中国采招¾|?>中国邮政集团有限公司çŸÏx²³å­å¸‚分公å?</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="中国邮政集团有限公司çŸÏx²³å­å¸‚分公å?>中国邮政集团有限公司çŸÏx²³å­å¸‚分公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a target="_blank" title="淮安高新区高¾U§ä¸­å­¦æ”¿åºœé‡‡è´­ä»£ç†æœåŠ¡é¡¹ç›®ç»“果公å‘?-中国采招¾|?>淮安高新区高¾U§ä¸­å­¦æ”¿åºœé‡‡è´­ä»£ç†æœåŠ¡é¡¹</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="淮安高新区高¾U§ä¸­å­?>淮安高新区高¾U§ä¸­å­?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a target="_blank" title="˜qžäº‘港市燕城环保开发有限公司灌云县临港产业区绿色园区提升一期项目施工æ€ÀL‰¿åŒ…中标结果​公½C?-中国采招¾|?>˜qžäº‘港市燕城环保开发有限公司灌云县ä¸?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="˜qžäº‘港市燕城环保开发有限公å?>˜qžäº‘港市燕城环保开发有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a target="_blank" title="灌云县äÍ港äñ”业区¾l¿è‰²å›­åŒºæå‡ä¸€æœŸé¡¹ç›®æ–½å·¥æ€ÀL‰¿åŒ…评标结果公½C?-中国采招¾|?>灌云县äÍ港äñ”业区¾l¿è‰²å›­åŒºæå‡ä¸€æœŸé¡¹ç›?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="˜qžäº‘港市燕城环保开发有限公å?>˜qžäº‘港市燕城环保开发有限公å?/span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a target="_blank" title="昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会关于人居环境整治¾l¿è‰²å›´æŒ¡™å¹ç›®ä¸­æ ‡å…¬å‘Š--中国采招¾|?>昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会关于</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会">昆山市巴城镇东阳澄湖村村民委员会</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="江苏招标¾|? target="_blank">江苏</a>] <a target="_blank" title="昆山市巴城镇华社村村民委员会关于华社村垃圾清˜qæœåŠ¡é¡¹ç›®ä¸­æ ‡å…¬å‘?-中国采招¾|?>昆山市巴城镇华社村村民委员会关于华社</a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="昆山市巴城镇华社村村民委员会">昆山市巴城镇华社村村民委员会</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="zbgg">[<a title="北京招标¾|? target="_blank">北京</a>] <a target="_blank" title="关于“蚂蚁森林公益项目”中华环境保护基金会敦煌市梭梭造林™å¹ç›®æ‹›æ ‡ä»£ç†æœºæž„公开征集评审¾l“果的公½C?-中国采招¾|?>关于“蚂蚁森林公益项目”中华环境保æŠ?/a><em class="new"> </em></span> <span class="sgs"><a style="color:#ee4735; font-weight:600;" target="_blank">中标</a></span> <span class="zbtime2" title="中华环境保护基金ä¼?>中华环境保护基金ä¼?/span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="er_right"> <div class="kuang"> <div class="title2"> <h3 class="Y-t"> <a title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?会员招标发布" target="_blank" class="rightcss">会员招标发布</a></h3> <div class="more" style="color: #ee4735;"> <a href="/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyBidEdit.aspx" rel="nofollow" target="blank">业主发布</a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4899066.html" title="重庆市新嘉南建材有限责ä“Q公司氨水采购™å¹ç›®è¯¢ä­h公告--中国采招¾|? target="_blank">重庆市新嘉南建材有限责ä“Q公司氨水采购™å¹ç›®è¯¢ä­h公告</a></span> <span class="nn_right">(21æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4899053.html" title="格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸â€‹çœŸ½Iºæ܇配äšg½{‰ç‰©èµ„询价采购公å‘?-中国采招¾|? target="_blank">格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸â€‹çœŸ½Iºæ܇配äšg½{‰ç‰©èµ„询价采购公å‘?/a></span> <span class="nn_right">(20æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4899052.html" title="格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸ç®€ä½“衬板等物资询ä­h采购公告--中国采招¾|? target="_blank">格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸ç®€ä½“衬板等物资询ä­h采购公告</a></span> <span class="nn_right">(20æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4899051.html" title="格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸ç©ºåŽ‹æœºé…äšg½{‰ç‰©èµ„询价采购公å‘?-中国采招¾|? target="_blank">格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸ç©ºåŽ‹æœºé…äšg½{‰ç‰©èµ„询价采购公å‘?/a></span> <span class="nn_right">(20æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4899050.html" title="格尔木庆华矿业有限责仠Z€‹å…¬å”R’¢æç±»ç‰©èµ„询ä­h采购公告--中国采招¾|? target="_blank">格尔木庆华矿业有限责仠Z€‹å…¬å”R’¢æç±»ç‰©èµ„询ä­h采购公告</a></span> <span class="nn_right">(20æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4899049.html" title="格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸çŸ¿ç”¨éš”爆​型压入式对旋èáu‹¹å±€éƒ¨é€šé£Žæœºã€çŸ¿ç”¨é€šé£Žæœºé£Žå¶æ€ÀLˆè¯¢ä­h采购公告--中国采招¾|? target="_blank">格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸çŸ¿ç”¨éš”爆​型压入式对旋èáu‹¹å±€éƒ¨é€šé£Žæœºã€çŸ¿ç”¨é€šé£Žæœºé£Žå¶æ€ÀLˆè¯¢ä­h采购公告</a></span> <span class="nn_right">(20æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4899048.html" title="格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸å¤‡å“å¤‡ä»¶ç­‰ç‰©èµ„询ä­h采购公告--中国采招¾|? target="_blank">格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸å¤‡å“å¤‡ä»¶ç­‰ç‰©èµ„询ä­h采购公告</a></span> <span class="nn_right">(20æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/yqzb/detailyqzb-4898155.html" title="格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸æ¡¥æ¢é˜²æŠ›å›´æ ç½‘采购询ä­h公告--中国采招¾|? target="_blank">格尔木庆华矿业有限责ä»Õd…¬å¸æ¡¥æ¢é˜²æŠ›å›´æ ç½‘采购询ä­h公告</a></span> <span class="nn_right">(25æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="kuang" style="margin-top: 10px;"> <div class="title2"> <h3 class="Y-t"> <a href="/zbpage-8-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?标书下蝲" target="_blank" class="rightcss">标书下蝲</a></h3> <div class="more"> <a href="/dxbs.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?标书服务" target="_blank" style="color: #ee4735;">标书服务</a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-289604023-1.html" title="2024òq´åº¦è‚‡åº†å¸‚高要区乐城镇、水南镇、禄步镇高标准农田改造提升徏è®ùN¡¹ç›®æ–½å·?-中国采招¾|? target="_blank">2024òq´åº¦è‚‡åº†å¸‚高要区乐城镇、水å?/a></span> <span class="nn_right"><a href="/news-289604023-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-289605667-1.html" title="òq´ä»ŽåŒ–区江埔街、太òq³é•‡å†œæ‘生活污水æ²È†æå‡å·¥ç¨‹ç›‘理--中国采招¾|? target="_blank">òq´ä»ŽåŒ–区江埔街、太òq³é•‡å†œæ‘生活污水æ²?/a></span> <span class="nn_right"><a href="/news-289605667-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-289604336-1.html" title="昌运里三åŒÞZ¿éšœæˆ¿™å¹ç›®äº¤æ˜“公告--中国采招¾|? target="_blank">昌运里三åŒÞZ¿éšœæˆ¿™å¹ç›®äº¤æ˜“公告</a></span> <span class="nn_right"><a href="/news-289604336-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-289605680-1.html" title="华南国家植物园城园融合体¾p»èŠ±éƒ½æ¹–˜qåœ°ä¿æŠ¤½Cø™ŒƒåŒºå¾è®¾ä¸€æœŸå‹˜å¯Ÿè®¾è®¡æ–½å·¥æ€ÀL‰¿åŒ?-中国采招¾|? target="_blank">华南国家植物园城园融合体¾p»èŠ±éƒ½æ¹–˜qåœ°</a></span> <span class="nn_right"><a href="/news-289605680-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-289604938-1.html" title="宸樾恒久åº?招标公告--中国采招¾|? target="_blank">宸樾恒久åº?招标公告</a></span> <span class="nn_right"><a href="/news-289604938-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-289604338-1.html" title="‹¹™æ±Ÿä½™æ­¾læµŽå¼€å‘区党群服务中心工作òq´åº¦˜qè¥™å¹ç›®äº¤æ˜“公告--中国采招¾|? target="_blank">‹¹™æ±Ÿä½™æ­¾læµŽå¼€å‘区党群服务中心工作òq?/a></span> <span class="nn_right"><a href="/news-289604338-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-289604873-1.html" title="宸樾恒久åº?招标公告--中国采招¾|? target="_blank">宸樾恒久åº?招标公告</a></span> <span class="nn_right"><a href="/news-289604873-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left"><a href="/news-289604021-1.html" title="肇庆市高要区乡村振兴å»ø™®¾™å¹ç›®-乡村基础设施™å¹ç›®ä¸€æœŸè®¾è®¡ç¬¬äºŒæ¬¡æ‹›æ ‡--中国采招¾|? target="_blank">肇庆市高要区乡村振兴å»ø™®¾™å¹ç›®-乡村åŸ?/a></span> <span class="nn_right"><a href="/news-289604021-1.html" title="下蝲" target="_blank" class="xz"></a></span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="kuang" style="margin-top: 10px;"> <div class="title2" style="padding-left: 0px;"> <h3 class="Y-t"> <div class="bggg"> <a href="/zbb.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?标王推荐" target="_blank" class="rightcss" style="color: #fff;"> 标王推荐</a> </div> </h3> <div class="more"> <a href="/BuserCenter/Releaseinformation/Bidnews.aspx" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?发布中标喜讯" rel="nofollow" style="color: #ee4735;">发布中标喜讯</a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list" style="padding: 6px 10px;"> <ul> <li> <div class="ico_t_pic"><a rel="nofollow" target="_blank" title="重庆动力锅炉技改节能工½E‹æœ‰é™è´£ä»Õd…¬å?-中国采招¾|?> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/QWpf8BQ3PN.jpg" height="40" width="50" /> </a></div> <div class="ico_t_text"> <a rel="nofollow" target="_blank" title="重庆动力锅炉技改节能工½E‹æœ‰é™è´£ä»Õd…¬å?-中国采招¾|?>重庆动力锅炉技改节èƒ?/a><br /> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="ico_t_pic"><a rel="nofollow" target="_blank" title="安徽誉合数据¿U‘技有限公司--中国采招¾|?> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/rZGc44NJf7.jpg" height="40" width="50" /> </a></div> <div class="ico_t_text"> <a rel="nofollow" target="_blank" title="安徽誉合数据¿U‘技有限公司--中国采招¾|?>安徽誉合数据¿U‘技有限</a><br /> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="ico_t_pic"><a rel="nofollow" target="_blank" title="òq¿è¥¿å¸ˆèŒƒå¤§å­¦å‡ºç‰ˆ½C¾ï¼ˆåŒ—京åQ‰æœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|?> <img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/PynDxWGN2N.jpg" height="40" width="50" /> </a></div> <div class="ico_t_text"> <a rel="nofollow" target="_blank" title="òq¿è¥¿å¸ˆèŒƒå¤§å­¦å‡ºç‰ˆ½C¾ï¼ˆåŒ—京åQ‰æœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|?>òq¿è¥¿å¸ˆèŒƒå¤§å­¦å‡ºç‰ˆ½C¾ï¼ˆ</a><br /> </div> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <!--招标专区¾l“å°¾--> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866878");</script> </div> <!--™å¹ç›®ä¸“区--> <div class="disanlan"> <div class="san_left"> <div class="title3"> ™å¹ç›®åˆ†ç±»ä¸“区</div> <div class="pro_c_fication"> <ul> <li> <div class="pc_title"><b> <a href="/xmlist-3893-1.html" target="_blank" title="住宅½C‘ÖŒº">住宅½C‘ÖŒº</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-3916-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="住宅æ¥?>住宅æ¥?/a> <a href="/xmlist-3918-1.html" target="_blank" title="宿舍æ¥?>宿舍æ¥?/a> <a href="/xmlist-3920-1.html" target="_blank" title="安置æˆ?>安置æˆ?/a> <a href="/xmlist-3921-1.html" target="_blank" title="廉租æˆ?>廉租æˆ?/a> <a href="/xmlist-3922-1.html" target="_blank" title="适用æˆ?>适用æˆ?/a> <a href="/xmlist-3919-1.html" target="_blank" title="别墅">别墅</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/xmlist-3906-1.html" target="_blank" title="工业建筑">工业建筑</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-3948-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="厂房">厂房</a> <a href="/xmlist-3949-1.html" target="_blank" title="仓库">仓库</a> <a href="/xmlist-4311-1.html" target="_blank" title="物流中心">物流中心</a> <a href="/xmlist-4313-1.html" target="_blank" title="港口">港口</a> <a href="/xmlist-4185-1.html" target="_blank" title="工业å›?>工业å›?/a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/xmlist-3914-1.html" target="_blank" title="公用建筑">公用建筑</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-3989-1.html" target="_blank" title="停èžRåœ?>停èžRåœ?/a> <a href="/xmlist-3992-1.html" target="_blank" title="供水ç«?>供水ç«?/a> <a href="/xmlist-3994-1.html" target="_blank" title="加æÑaç«?>加æÑaç«?/a> <a href="/xmlist-4021-1.html" target="_blank" title="òq¿åœº">òq¿åœº</a> <a href="/xmlist-4024-1.html" target="_blank" title="商业¾l¼åˆä½?>商业¾l¼åˆä½?/a> <a href="/xmlist-4187-1.html" target="_blank" title="城市商圈">商圈</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/xmlist-3910-1.html" target="_blank" title="行政办公">行政办公</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-3960-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="办公æ¥?>办公æ¥?/a> <a href="/xmlist-4025-1.html" target="_blank" title="业务用房">业务用房</a> <br/><a href="/xmlist-3961-1.html" target="_blank" title="商务æ¥?>商务æ¥?/a> <a href="/xmlist-3964-1.html" target="_blank" title="研发中心">研发中心</a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/xmlist-3911-1.html" target="_blank" title="水利工程">水利工程</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-4007-1.html" target="_blank" title="水利枢纽">水利枢纽</a> <a href="/xmlist-4048-1.html" target="_blank" title="æ²Ïxµæ²È†">æ²Ïxµæ²È†</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/xmlist-3894-1.html" target="_blank" title="文化体育">文化体育</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-3923-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="学校">学校</a> <a href="/xmlist-3925-1.html" target="_blank" title="体育é¦?>体育é¦?/a> <a href="/xmlist-3927-1.html" target="_blank" title="公园">公园</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/xmlist-3904-1.html" target="_blank" title="åŒÈ–—卫生">åŒÈ–—卫生</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-3934-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="医院">医院</a> <a href="/xmlist-3935-1.html" target="_blank" title="¼›åˆ©é™?敬老院">¼›åˆ©é™?敬老院</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/xmlist-3890-1.html" target="_blank" title="生äñ”刉™€?>生äñ”刉™€?/a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-4008-1.html" target="_blank" title="食品/饮料">食品/饮料</a> <a href="/xmlist-4010-1.html" target="_blank" title="机械讑֤‡">机械讑֤‡</a> <a href="/xmlist-4249-1.html" target="_blank" title="工程材料">工程材料</a> <a href="/xmlist-4176-1.html" target="_blank" title="服装面料">服装面料</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/xmlist-3891-1.html" target="_blank" title="能源化工">能源化工</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-4037-1.html" target="_blank" title="输变ç”?>输变ç”?/a> <a href="/xmlist-4038-1.html" target="_blank" title="矿äñ”å¼€é‡?>矿äñ”å¼€é‡?/a> <a href="/xmlist-4043-1.html" target="_blank" title="çŸÏxÑa">çŸÏxÑa</a> <a href="/xmlist-4039-1.html" target="_blank" title="天然æ°?>天然æ°?/a> <a href="/xmlist-4045-1.html" target="_blank" title="化工原料">化工原料</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="pc_title"><b><a href="/xmlist-3892-1.html" target="_blank" title="农林牧渔">农林牧渔</a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-4050-1.html" target="_blank" title="å…ÀL®–">å…ÀL®–</a> <a href="/xmlist-4051-1.html" target="_blank" title="å± å®°">å± å®°</a> <a href="/xmlist-4066-1.html" target="_blank" title="土地整理">土地整理</a> </div> <div class="clear"></div> </li> <li style="border-bottom:0;"> <div class="pc_title"><b><a href="/xmlist-4303-1.html" target="_blank" title="交通运è¾?>交通运è¾?/a></b></div> <div class="pc_list"> <a href="/xmlist-4306-1.html" style="color:#ee4735;" target="_blank" title="高速公è·?>高速公è·?/a> <a href="/xmlist-4305-1.html" target="_blank" title="地铁">地铁</a> <a href="/xmlist-4304-1.html" target="_blank" title="桥梁">桥梁</a> </div> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="san_center"> <div class="vip_pro"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a href="/viplist-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?独家™å¹ç›®åŠ¨æ€? target="_blank">独家™å¹ç›®åŠ¨æ€?/a></h3> <span class="jieshi">咨询热线åQ?10-88138022</span> <div class="clear"> </div> </div> <div class="v_p_content"> <div class="v_p_top"> <div class='v_pic'><a href='/xiangmu-e18c4f90fb4302a012309ed0e2487221.html' target ='_blank' title='四川省面¿U¯çº¦239000òqÏx–¹¾c›_Ž‚房徏è®ùN¡¹ç›?><img src = '//img.bidcenter.com.cn/www/upload/2ed5ab64-1edd-4148-a241-a81a9236040d.jpg' width='86' height='66'/></a><a href='/xiangmu-e18c4f90fb4302a012309ed0e2487221.html' target='_blank' title='四川省面¿U¯çº¦239000òqÏx–¹¾c›_Ž‚房徏è®ùN¡¹ç›?>四川省面..</a></div><div class='v_p_text'><a href='/xiangmu-e18c4f90fb4302a012309ed0e2487221.html' target='_blank' style='font - size:12px;'><b>成都天府国际生物制药产业加速器™å¹ç›®åQˆæˆéƒ½ç”Ÿç‰©åŸŽå»ø™®¾æœ‰é™å…¬å¸åQ?/b></a><p class='dl'>本工½E‹äؓ厂房å»ø™®¾™å¹ç›®ã€?.<a href='/xiangmu-e18c4f90fb4302a012309ed0e2487221.html' target='_blank' style=' color:#ee4735;'>【详情ã€?/a></p><div class='tanchu'><span style='color:#ee4735;' > 新增äº?</span>跟进¾Uªå½•åQ?span style = 'color:#ee4735;'>更新åQ?/span>™å¹ç›®åœ¨ä¸»ä½“å·¥½E‹é˜¶ŒDµï¼Œé‡‡æ‹›¾|‘可协助客户..</div></div><div class='clear'></div> </div> <div class="v_p_list" style="height: 165px; overflow: hidden;"> <ul id="slider"> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4ff4e01c554e0c9e9.html" target="_blank" title="三江源国家公园雪豹试炚w¡¹ç›?-中国采招¾|?>三江源国家公园雪豹试炚w¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4d5e54d84dcf252ed.html" target="_blank" title="三江源国家公园可可西里藏¾Ÿšç¾Š˜qå¾™¾U¿èµ\定点试点™å¹ç›®--中国采招¾|?>三江源国家公园可可西里藏¾Ÿšç¾Š˜qå¾™¾U¿èµ\定点试点™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c441847c99a1c00756.html" target="_blank" title="老年医院安全隐患整治-北京老年医院消防安全隐患整治™å¹ç›®--中国采招¾|?>老年医院安全隐患整治-北京老年医院消防安全隐患整治™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4267762e16e3a898f.html" target="_blank" title="农村公èµ\下穿ŒD‰|”¹é€ å·¥½E?-中国采招¾|?>农村公èµ\下穿ŒD‰|”¹é€ å·¥½E?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c47443a4e2b2bb601b.html" target="_blank" title="HZQ-WZY-20241382白虎山数字èåN易äñ”业园专业人员及审图择优选取中介çš?-中国采招¾|?>HZQ-WZY-20241382白虎山数字èåN易äñ”业园专业人员及审图择优选取中介çš?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c46c346aab132bba45.html" target="_blank" title="2023òq´æ“v伦市农村公èµ\危桥攚w€ å·¥½E?-中国采招¾|?>2023òq´æ“v伦市农村公èµ\危桥攚w€ å·¥½E?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c48c9d912f75965218.html" target="_blank" title="å±×ƒ¸œé«˜é€Ÿé›†å›?024òq´åº¦é«˜é€Ÿå…¬è·¯éš§é“机电专™å¹å·¥½E?-中国采招¾|?>å±×ƒ¸œé«˜é€Ÿé›†å›?024òq´åº¦é«˜é€Ÿå…¬è·¯éš§é“机电专™å¹å·¥½E?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4960eff8cfca993cc.html" target="_blank" title="西宁市城中区2024òq´å—大街126åïL­‰7个小åŒø™€æ—§½Ž¡ç½‘更新攚w€ é¡¹ç›?-中国采招¾|?>西宁市城中区2024òq´å—大街126åïL­‰7个小åŒø™€æ—§½Ž¡ç½‘更新攚w€ é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c49bd585cde70a41ac.html" target="_blank" title="2024òq´åã^邑县农村道èµ\提质增效™å¹ç›®--中国采招¾|?>2024òq´åã^邑县农村道èµ\提质增效™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c46badbbf23af649be.html" target="_blank" title="西宁市城中区2024òq´æ­£å’Œå°åŒºç­‰11个小åŒø™€æ—§½Ž¡ç½‘更新攚w€ é¡¹ç›?-中国采招¾|?>西宁市城中区2024òq´æ­£å’Œå°åŒºç­‰11个小åŒø™€æ—§½Ž¡ç½‘更新攚w€ é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4feaf5b8e194fd6ea.html" target="_blank" title="聊城电力院有限公å?024òq´ç¬¬äºŒæ‰¹æ¡†æž¶åè®®™å¹ç›®--中国采招¾|?>聊城电力院有限公å?024òq´ç¬¬äºŒæ‰¹æ¡†æž¶åè®®™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c475b09efccb199bef.html" target="_blank" title="南京航空航天大学ž®†å†›è·¯æ ¡åŒÞZ¸€é£Ÿå ‚及综合楼周边景观提升与停车场å»ø™®¾å·¥ç¨‹--中国采招¾|?>南京航空航天大学ž®†å†›è·¯æ ¡åŒÞZ¸€é£Ÿå ‚及综合楼周边景观提升与停车场å»ø™®¾å·¥ç¨‹</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4f9d97b51b6e38846.html" target="_blank" title="2024òq´ç¬¬å…­å¸ˆå…±é’团农场高标准农田攚w€ æå‡é¡¹ç›?-中国采招¾|?>2024òq´ç¬¬å…­å¸ˆå…±é’团农场高标准农田攚w€ æå‡é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c42394bec8fced53fd.html" target="_blank" title="中国新兴å»ø™®¾å¸‚政基础设施公司新徏机电¾l„äšg讑֤‡åˆ‰™€ äñ”业园™å¹ç›®--中国采招¾|?>中国新兴å»ø™®¾å¸‚政基础设施公司新徏机电¾l„äšg讑֤‡åˆ‰™€ äñ”业园™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4fcfc788e6bb2d9d8.html" target="_blank" title="嫩江市第三小学校2024薄改提升攚w€ é¡¹ç›?-中国采招¾|?>嫩江市第三小学校2024薄改提升攚w€ é¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4d239a763e2ddfb81.html" target="_blank" title="文昌市美文居、龙马墟、新合墟污水处理及配套管¾|‘å·¥½E?-中国采招¾|?>文昌市美文居、龙马墟、新合墟污水处理及配套管¾|‘å·¥½E?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4af3bdbe2562c36ca.html" target="_blank" title="åQˆæ±ŸåŒ—新区)南京卫生学校南京南丁格尔护理学院å»ø™®¾™å¹ç›®--中国采招¾|?>åQˆæ±ŸåŒ—新区)南京卫生学校南京南丁格尔护理学院å»ø™®¾™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4fcff06519cd62aad.html" target="_blank" title="òq¿ä¸œå¤§å”å›½é™…电力营销有限公司òq¿ä¸œå¤§å”å°å±±å›æ™–3.3MW屋顶分布式光伏项ç›?-中国采招¾|?>òq¿ä¸œå¤§å”å›½é™…电力营销有限公司òq¿ä¸œå¤§å”å°å±±å›æ™–3.3MW屋顶分布式光伏项ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c49bfe4f13df903237.html" target="_blank" title="保亭黎族苗族自治县水务中心保亭县2024òq?座小型水库标准化å»ø™®¾™å¹ç›®--中国采招¾|?>保亭黎族苗族自治县水务中心保亭县2024òq?座小型水库标准化å»ø™®¾™å¹ç›®</a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c427a9a12e05d29d5a.html" target="_blank" title="JG2024-2750òq¿å·žå¸‚轨道交通线¾|‘第二综合维修基地土建工½E?-中国采招¾|?>JG2024-2750òq¿å·žå¸‚轨道交通线¾|‘第二综合维修基地土建工½E?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c43e1fce4c48cd96c0.html" target="_blank" title="黑龙江省¾l¥åŒ–市肇东市2024òq´è€æ—§ž®åŒºæ”šw€ å¢žè¡¥å¾è®ùN¡¹ç›?-中国采招¾|?>黑龙江省¾l¥åŒ–市肇东市2024òq´è€æ—§ž®åŒºæ”šw€ å¢žè¡¥å¾è®ùN¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c45afc2ce1ae26f6aa.html" target="_blank" title="叶城县棋盘乡13村至西合ä¼?村道路徏è®ùN¡¹ç›?-中国采招¾|?>叶城县棋盘乡13村至西合ä¼?村道路徏è®ùN¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c49785f33e668e8301.html" target="_blank" title="阿克苏地åŒÞZ¹Œä»€åŽ¿åŸŽåŒÞZ¾›çƒ­ç®¡¾|‘徏è®ùN¡¹ç›?-中国采招¾|?>阿克苏地åŒÞZ¹Œä»€åŽ¿åŸŽåŒÞZ¾›çƒ­ç®¡¾|‘徏è®ùN¡¹ç›?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4a9306a8a74a8c526.html" target="_blank" title="启东市城市水处理有限公司城市污水处理厂提标改造工½E?-中国采招¾|?>启东市城市水处理有限公司城市污水处理厂提标改造工½E?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> <li><div class="v_p_name vnames"><a href="/xiangmu-0fa17d882baa10c4272c61f7dfeab800.html" target="_blank" title="邯郸¾læµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区家和ž®åŒºåŸŽé•‡è€æ—§ž®åŒºä¿éšœæ€§å®‰å±…å·¥½E?-中国采招¾|?>邯郸¾læµŽæŠ€æœ¯å¼€å‘区家和ž®åŒºåŸŽé•‡è€æ—§ž®åŒºä¿éšœæ€§å®‰å±…å·¥½E?/a></div><div class="v_p_new"><span style=" color:#ee4735;">新增äº?/span>联系äº?/div><div class="clear"></div></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="vip_pro"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a href="/vipzhuanqu/zqlist.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?VIP专区" target="_blank">VIP专区</a></h3> <span class="jieshi"><a href="/help/fwlb.shtml" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?采招¾|‘会员服务列è¡? style="color: #ee4735;">采招¾|‘会员服务列è¡?/a></span> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content"> <ul> <ul> </ul> </ul> </div> </div> </div> <div class="san_right"> <div class="kuang"> <div class="title2"> <h3 class="Y-t"> 开发商</h3> <div class="s_search" style="display: none;"> <input name="" type="text" value="误‚¾“入关键词" class="sjy_search" /> <a href="#" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?搜烦" class="sss"> </a> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="v_p_list"> <ul> <li> <div class="v_p_time">1</div> <div class="v_p_name"> <a href="/frames/zhonghai.html" target="_blank" title="中æ“våœîCñ”--中国采招¾|?>中æ“våœîCñ”</a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="v_p_time">2</div> <div class="v_p_name"> <a href="/frames/wanda.html" target="_blank" title="万达集团商业åœîCñ”--中国采招¾|?>万达集团商业åœîCñ”</a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="v_p_time">3</div> <div class="v_p_name"> <a href="/SeachSql.aspx?keywords=%u4FDD%u5229%u623F%u5730%u4EA7&diqu=%u5168%u90E8%u5730%u533A" target="_blank" title="保利房地产(集团åQ‰è‚¡ä»½å…¬å?-中国采招¾|?>保利房地产(集团åQ‰è‚¡ä»½å…¬å?/a></div> <div class="clear"></div> </li> <li> <div class="v_p_time">4</div> <div class="v_p_name"> <a href="/SeachSql.aspx?keywords=%CE%E4%BA%BA%B5%D8%B2%FA%BF%AA%B7%A2%CD%B6%D7%CA%BC%AF%CD%C5%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE" target="_blank" title="武汉åœîCñ”开发投资集å›?-中国采招¾|?>武汉åœîCñ”开发投资集å›?/a></div> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="kuang" style="margin-top: 10px;"> <div class="title2"> <h3 class="Y-t"> <a href="/sjy/" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?设计院排è¡? target="_blank">设计院动æ€?/a></h3> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li><a rel="nofollow" target="_blank" title="江苏省邮电规划设计院--中国采招¾|?>江苏省邮电规划设计院</a></li> <li><a rel="nofollow" target="_blank" title="江苏省交通规划设计院--中国采招¾|?>江苏省交通规划设计院</a></li> <li><a rel="nofollow" target="_blank" title="中铁½W¬ä¸€å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡é™?-中国采招¾|?>中铁½W¬ä¸€å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡é™?/a></li> <li><a rel="nofollow" target="_blank" title="中国¿UÕdŠ¨é€šä¿¡é›†å›¢è®¾è®¡é™?-中国采招¾|?>中国¿UÕdŠ¨é€šä¿¡é›†å›¢è®¾è®¡é™?/a></li> <li style="height: 72px; width: 225px; background-color: #666;"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("881500");</script> </li> </ul> </div> </div> <div class="kuang" style="margin-top: 9px; *margin-top: 11px; height: 210px; _height: 208px; *height: 204px; overflow: hidden;"> <div class="title2"> <h3 class="Y-t"> <a href="/statuteshowf-13-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?土地挂牌" target="_blank">土地挂牌</a></h3> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list"> <ul> <li><a href="/news-289604155-32.html" title="云æÕQ市公安局云安分局公开处置一æ‰ÒŽ—§äº¤é€šä¿¡åïL¯è®‘Ö¤‡å¤„置电子竞ä­h¾|‘上交易公告--采招¾|? target="_blank">[òq¿ä¸œ]云æÕQ市公安局云安分局å…?/a>(07æ—?</li> <li><a href="/news-289608480-32.html" title="¾U¢å…‰å’Œæ¡å ¡æ˜“˜qå®‰¾|®ç‚¹å‰©ä½™æˆ¿æºåŠå•†é“ºç¬¬9æ‰?-采招¾|? target="_blank">[云南]¾U¢å…‰å’Œæ¡å ¡æ˜“˜qå®‰¾|®ç‚¹å‰?/a>(07æ—?</li> <li><a href="/news-289604154-32.html" title="ZC2024NH05二○二四òq´ç‹®å±±é•‡å…¬æœ‰ä¼ä¸šèµ„äñ”½W¬äºŒåä¹æœŸå‡º¿UŸé¡¹ç›®ç½‘上竞¿UŸç»“果公å‘?-采招¾|? target="_blank">[òq¿ä¸œ]ZC2024NH05äº?/a>(07æ—?</li> <li><a href="/news-289607241-32.html" title="江门站配套设施负二层出站口南北天井新增广告位公开出租--采招¾|? target="_blank">[òq¿ä¸œ]江门站配套设施负二层å‡?/a>(07æ—?</li> <li><a href="/news-289607239-32.html" title="挂牌公告--采招¾|? target="_blank">[òq¿ä¸œ]挂牌公告</a>(07æ—?</li> <li><a href="/news-289607246-32.html" title="某项目附属设施资产一æ‰ÒŽŒ‚牌公å‘?-采招¾|? target="_blank">[òq¿ä¸œ]某项目附属设施资产一æ‰?/a>(07æ—?</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <!--™å¹ç›®ä¸“区¾l“å°¾--> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("866722");</script> </div> <!--企业展厅--> <div class="disilan"> <div class="si_left"> <div class="lan"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?优秀供应å•?-中国招标采购å¯ÆDˆª¾|? target="_blank"> 优秀供应å•?/a> </h3> <div class="more"> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content"> <ul> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" title="重庆动力锅炉技改节能工½E‹æœ‰é™è´£ä»Õd…¬å?-中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" target="_blank" title="重庆动力锅炉技改节能工½E‹æœ‰é™è´£ä»Õd…¬å?-中国采招¾|?>重庆动力锅炉技改节能工½E?/a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" title="西安é²æ€º‘创想信息¿U‘技有限公司--中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" target="_blank" title="西安é²æ€º‘创想信息¿U‘技有限公司--中国采招¾|?>西安é²æ€º‘创想信息¿U‘技有限</a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" title="òq¿è¥¿å¸ˆèŒƒå¤§å­¦å‡ºç‰ˆ½C¾ï¼ˆåŒ—京åQ‰æœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" target="_blank" title="òq¿è¥¿å¸ˆèŒƒå¤§å­¦å‡ºç‰ˆ½C¾ï¼ˆåŒ—京åQ‰æœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|?>òq¿è¥¿å¸ˆèŒƒå¤§å­¦å‡ºç‰ˆ½C¾ï¼ˆåŒ—京</a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" title="陕西‹Æ§å¡ç”µå­æ™ø™ƒ½¿U‘技有限公司--中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" target="_blank" title="陕西‹Æ§å¡ç”µå­æ™ø™ƒ½¿U‘技有限公司--中国采招¾|?>陕西‹Æ§å¡ç”µå­æ™ø™ƒ½¿U‘技有限</a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a href="http://www.shtyqiche.cn/" rel="nofollow" title="沛_Œ—塔元庄中仁应急救援有限责ä»Õd…¬å?-中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a href="http://www.shtyqiche.cn/" rel="nofollow" target="_blank" title="沛_Œ—塔元庄中仁应急救援有限责ä»Õd…¬å?-中国采招¾|?>沛_Œ—塔元庄中仁应急救援有</a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" title="深圳市贺正饮水设备有限公å?-中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" target="_blank" title="深圳市贺正饮水设备有限公å?-中国采招¾|?>深圳市贺正饮水设备有限公</a></div> <div class="clear"> </div> </li> <li> <div class="jibie"> <a rel="nofollow" title="杰斯瑞特安全¿U‘技åQˆæ— é”¡ï¼‰æœ‰é™å…¬å¸--中国采招¾|? style="color: #ee4735;"><b>供:</b></a></div> <div class="wenben"> <a rel="nofollow" target="_blank" title="杰斯瑞特安全¿U‘技åQˆæ— é”¡ï¼‰æœ‰é™å…¬å¸--中国采招¾|?>杰斯瑞特安全¿U‘技åQˆæ— é”¡ï¼‰</a></div> <div class="clear"> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="lan"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a href="/gongying/index.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?产品åº? target="_blank">产品åº?/a> </h3> <div class="more"> <a style="font-size: 14px; color: #ee4735;" href="/sjy/zm.shtml" target="_blank">设计院招å‹?/a> <a title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?会员供应" target="_blank"> 会员供应</a> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content"> <div class='v_p_top' style=' padding-bottom:9px; _padding-bottom:10px;'><div class='pic' style='padding: 0px;'><a rel='nofollow' target='_blank' title='智慧停èžRåœø™žR牌识别一体机LPR900'><img src='//zbwj.bidcenter.com.cn/gongshangbao/3558/2024/06/06/8JdGHFDDt2.jpg?x-oss-process=style/vipinfo_index_mainlist' height='62' width='72' style='background-color:#fff'></a></div><div class='v_p_text'><h4 style='overflow: hidden;word-break: keep-all;white-space:nowrap;text-overflow: ellipsis;'><a rel='nofollow' title='智慧停èžRåœø™žR牌识别一体机LPR900' target='_blank'>智慧停èžRåœø™žR牌识别一体机LPR900</a></h4><p class='dl' style='width: 120px;height: 27px;overflow: hidden;'>品牌åQ?b style=' color:#ee4735;'>中控博业</b></p><p class='dl' style='width: 120px;height: 27px;overflow: hidden;'>型号: <b style='color:#ee4735;'>LPR900</b></p></div><div class='clear'></div></div><div class='v_p_top' style=' padding-bottom:9px; _padding-bottom:10px;'><div class='pic' style='padding: 0px;'><a rel='nofollow' target='_blank' title='抗老化热收¾~©æ°”ç›”R˜²é”ˆè†œçš„未来发展趋势与创新应用'><img src='//zbwj.bidcenter.com.cn/gongshangbao/3558/2024/06/06/nhJKf65bti.jpg?x-oss-process=style/vipinfo_index_mainlist' height='62' width='72' style='background-color:#fff'></a></div><div class='v_p_text'><h4 style='overflow: hidden;word-break: keep-all;white-space:nowrap;text-overflow: ellipsis;'><a rel='nofollow' title='抗老化热收¾~©æ°”ç›”R˜²é”ˆè†œçš„未来发展趋势与创新应用' target='_blank'>抗老化热收¾~©æ°”ç›”R˜²é”ˆè†œçš„未来发展趋势与创新应用</a></h4><p class='dl' style='width: 120px;height: 27px;overflow: hidden;'>品牌åQ?b style=' color:#ee4735;'>阿莫</b></p><p class='dl' style='width: 120px;height: 27px;overflow: hidden;'>型号: <b style='color:#ee4735;'>气相防锈è†?/b></p></div><div class='clear'></div></div> </div> </div> <div class="lan"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?企业招聘" target="_blank"> 企业招聘</a></h3> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_content"> <ul> </ul> </div> </div> </div> <div class="si_right"> <div class="prefer"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?企业展厅--中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>企业展厅</a></h3> <div class="more"> </div> <span class="jieshi" style="padding-right: 10px;">产品推广åQŒå°±ä¸Šä¸­å›½æ‹›æ ‡é‡‡è´­å¯¼èˆªç½‘ 咨询热线åQ?10-88138022</span> <div class="clear"> </div> </div> <div class="er_kuang" style="height: 173px; width: 741px;"> <a rel="nofollow" target="_blank" title="四川蓝淼环保¿U‘技有限公司--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/P7JR2RWCda.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="江苏康äؓ世纪生物¿U‘技股䆾有限公司--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/Asjxtk3XY6.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="巩义市高源净水材料有限公å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/rQRtWGyjHz.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="吉林省嘉泰消防器材有限公å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/ftFkYDYWtw.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="重庆动力锅炉技改节能工½E‹æœ‰é™è´£ä»Õd…¬å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/nezCjMPrWA.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="西安é²æ€º‘创想信息¿U‘技有限公司--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/mAmS2i5ttk.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="上æ“v珺有¿U‘技有限公司--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/cseZrJKHwG.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="òq¿è¥¿å¸ˆèŒƒå¤§å­¦å‡ºç‰ˆ½C¾ï¼ˆåŒ—京åQ‰æœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/eFbYpJbKRX.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="陕西‹Æ§å¡ç”µå­æ™ø™ƒ½¿U‘技有限公司--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/fAf3rWSxYx.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="沛_Œ—塔元庄中仁应急救援有限责ä»Õd…¬å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/EAhQ78ij2P.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="òq¿å·žä¼˜æ‰äººåŠ›èµ„源服务有限公司--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/MTSEKyNy2i.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="深圳市贺正饮水设备有限公å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/PzmGfNejnJ.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="云山文化传媒有限公司--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/yWZT7zDkjH.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="杰斯瑞特安全¿U‘技åQˆæ— é”¡ï¼‰æœ‰é™å…¬å¸--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/mQ6eS62TbN.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="沛_Œ—龙志½Ž¡é“讑֤‡åˆ‰™€ æœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/DBPSSQYtSw.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="湖北司克嘉耐磨Š™¡èƒ¶åˆ¶å“æœ‰é™å…¬å¸--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/ewASDA4DPp.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="å±×ƒ¸œç† æ£®é‡‘属制品有限公司--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/nbrwyXHMKH.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="北京原子高科金辉辐射技术应用有限责ä»Õd…¬å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/DJpYQjJAb5.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="杭州遂真生物技术有限公å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/eJs7xTjeb5.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="成都市鑫隆金斗装饰材料有限公å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/e8QrR62txn.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="沛_Œ—艄¡±³å…‹æ‹‰½Ž¡é“¿U‘技有限公司--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/jZ4TWMfCfa.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="湖南合盾工程刀å…ähœ‰é™å…¬å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/5S5NhetyNS.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="上æ“vçˆÞp°±åŽé¡¿ç”µå­¿U‘技åQˆé›†å›¢ï¼‰æœ‰é™å…¬å¸--中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/cJekd26rxH.jpg" width="185" height="86"/></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="深圳市北电äÈA表有限公å?-中国采招¾|?><img src="http://zbwj.bidcenter.com.cn/upload/4053/Bce34GdYWc.jpg" width="185" height="86"/></a> </div> </div> <div class="company"> <div class="cp_left"> <div class="notice" style="margin-top: 0px;"> <div class="n_title"> <div class="no_left"> <a href="/statuteshowf-9-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?展会推荐" target="_blank"><b>展会推荐</b></a> </div> <div class="no_right"> <a href="/statuteshowf-9-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?展会" target="_blank"><b>展会·会议·‹zÕdŠ¨</b></a> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="item"> <div style="padding-left:0px; padding-bottom:10px; *padding-bottom:0; padding-bottom:0\8;" class="kuang_list"> <div style="padding-bottom: 0px;" class="v_p_top"> <div class="pic"> <a title="2016òq´å¹¿å·žå›½é™…照明展--中国采招¾|? target="_blank" href="http://www.shtyqiche.cn/Statute-265932-9.html" rel="nofollow"> <img width="72" height="62" src="http://img.bidcenter.com.cn/www/upload/52029f36-03c5-4102-8c83-5cbd4c2f05d9.jpg"></a></div> <div class="v_p_text"> <h4> <a target="_blank" title="2016òq´å¹¿å·žå›½é™…照明展--中国采招¾|? href="http://www.shtyqiche.cn/Statute-265932-9.html" rel="nofollow">2016òq´å¹¿å·žå›½é™…ç…§</a></h4> <p class="dl">旉™—´åQ?016òq?æœ?-12</p> <p class="dl">地点åQšä¸­å›½è¿›å‡ºå£å•†å“</p> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div style="padding-right:0px; padding-left:0px; padding-bottom:10px; *padding-bottom:0; padding-bottom:0\8;" class="kuang_list"> <div style="padding-bottom: 0px;" class="v_p_top"> <div class="pic"> <a title="2016½W¬å…«å±Šç”µé‡‡æš–展会åQˆçŸ³å®¶åº„åQ?-中国采招¾|? target="_blank" rel="nofollow"> <img width="72" height="62" src="http://img.bidcenter.com.cn/www/upload/b089a253-545e-4af5-8385-1f8bfd3d735d.gif"></a></div> <div class="v_p_text"> <h4> <a target="_blank" title="2016½W¬å…«å±Šç”µé‡‡æš–展会åQˆçŸ³å®¶åº„åQ?-中国采招¾|? rel="nofollow">2016½W¬å…«å±Šç”µé‡‡æš–</a></h4> <p class="dl">旉™—´åQ?016òq?2æœ?1â€?3</p> <p class="dl">地点åQšçŸ³å®¶åº„解放òq¿åœº</p> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="item"> <div class="kuang_list" style="width: 494px; padding: 0px 0px 16px;"> <ul> <li> <span class="nn_left4"> <a href="/Statute-1420781-9.html" title="½W?4届中国教育装备展½CÞZ¼š--中国采招¾|? target="_blank">½W?4届中国教育装备展½CÞZ¼š</a></span> <span class="nn_right">(30æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li style="padding-left:13px;"> <span class="nn_left4"> <a href="/Statute-1420780-9.html" title="½W¬å…«å±ŠCCLE教育后勤展定äº?0æœ?1-11æœ?日在中国襉Kƒ¨å›½é™…博览城盛大ä‹D办!--中国采招¾|? target="_blank">½W¬å…«å±ŠCCLE教育后勤展定äº?0æœ?</a></span> <span class="nn_right">(30æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"> <a href="/Statute-1420779-9.html" title="½W¬åäºŒå±Šå›½é™…桥梁与隧道技术大会(IBTC 2024åQ‰äºŒå·é€šçŸ¥--中国采招¾|? target="_blank">½W¬åäºŒå±Šå›½é™…桥梁与隧道技术大会(IB</a></span> <span class="nn_right">(30æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li style="padding-left:13px;"> <span class="nn_left4"> <a href="/Statute-1420772-9.html" title="会议速é€?| 2024中国(国际)æ™ø™ƒ½çŽ¯å¢ƒç›‘测技术与应用发展论坛--中国采招¾|? target="_blank">会议速递|2024中国(国际)æ™ø™ƒ½çŽ?/a></span> <span class="nn_right">(24æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"> <a href="/Statute-1420770-9.html" title="2024½W¬åäºŒå±Šå›½é™…桥梁与隧道技术大ä¼?-中国采招¾|? target="_blank">2024½W¬åäºŒå±Šå›½é™…桥梁与隧道技术大</a></span> <span class="nn_right">(21æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li style="padding-left:13px;"> <span class="nn_left4"> <a href="/Statute-1420769-9.html" title="2024深圳国际¾l“构健康监测技术与应用展览ä¼?-中国采招¾|? target="_blank">2024深圳国际¾l“构健康监测技术与åº?/a></span> <span class="nn_right">(21æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </div> </div> </div> <div class="lan2"> <div class="zizun_left"> <div class="n_title"> <div class="no_left" id="Div1" onmouseover="setTab('Div',1,2)"> <a title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?会员求购" target="_blank"> <b>会员求购</b></a></div> <div class="no_right" id="Div2" onmouseover="setTab('Div',2,2)"> <a title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?合作需æ±? target="_blank"> <b>合作需æ±?/b></a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list" id="con_Div_1" style="padding-left: 0; padding-right: 0;"> <ul> <li> <span class="nn_left4"><a title="国药控股åQˆå±±ä¸œï¼‰åŒÈ–—器械有限公司åŒÈ”¨è€—材½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿé‡‡è´­™å¹ç›®ç«žäº‰æ€§ç£‹å•†å…¬å‘?-中国采招¾|? target="_blank">国药控股åQˆå±±ä¸œï¼‰åŒÈ–—器械有限公司åŒÈ”¨è€—材½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿé‡‡è´­™å¹ç›®ç«žäº‰æ€§ç£‹å•†å…¬å‘?/a></span> <span class="nn_right">(21æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="动力锂电æ±?-中国采招¾|? target="_blank">动力锂电æ±?/a></span> <span class="nn_right">(02æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="新能源动力电æ±?-中国采招¾|? target="_blank">新能源动力电æ±?/a></span> <span class="nn_right">(12æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="大棚½Ž¡æé…äšg钢管镀锌黑型材--中国采招¾|? target="_blank">大棚½Ž¡æé…äšg钢管镀锌黑型材</a></span> <span class="nn_right">(10æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="输液æž?-中国采招¾|? target="_blank">输液æž?/a></span> <span class="nn_right">(21æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="旋è{供料å™?-中国采招¾|? target="_blank">旋è{供料å™?/a></span> <span class="nn_right">(12æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="¾|—茨鼓风æœ?-中国采招¾|? target="_blank">¾|—茨鼓风æœ?/a></span> <span class="nn_right">(12æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> <div class="kuang_list divNone" id="con_Div_2" style="padding-left: 0; padding-right: 0;"> <ul> <li> <span class="nn_left4"><a title="华测‹‚€‹¹‹æ“v‹z‹çŽ¯å¢ƒä¸šåŠ¡æ±‚购业åŠ?-中国采招¾|? target="_blank">华测‹‚€‹¹‹æ“v‹z‹çŽ¯å¢ƒä¸šåŠ¡æ±‚购业åŠ?/a></span> <span class="nn_right">(27æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="CCC认证甌™¯·æ­¥éª¤--中国采招¾|? target="_blank">CCC认证甌™¯·æ­¥éª¤</a></span> <span class="nn_right">(12æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="库房出租西安市经开åŒÞZ¸™äºŒç±»é«˜å°åº?-中国采招¾|? target="_blank">库房出租西安市经开åŒÞZ¸™äºŒç±»é«˜å°åº?/a></span> <span class="nn_right">(04æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="Saber认证的几¿Uæ¨¡å¼?-中国采招¾|? target="_blank">Saber认证的几¿Uæ¨¡å¼?/a></span> <span class="nn_right">(02æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="å±×ƒ¸œå¥”腾漆业股䆾有限公司环氧树脂合作商招募公å‘?-中国采招¾|? target="_blank">å±×ƒ¸œå¥”腾漆业股䆾有限公司环氧树脂合作商招募公å‘?/a></span> <span class="nn_right">(22æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="供应商招募会--中国采招¾|? target="_blank">供应商招募会</a></span> <span class="nn_right">(19æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> <li> <span class="nn_left4"><a title="防爆泄爆设计施工--中国采招¾|? target="_blank">防爆泄爆设计施工</a></span> <span class="nn_right">(15æ—?</span> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="shiwu_right"> <div class="n_title"> <div class="no_left" id="DB1" onmouseover="setTab('DB',1,2)"> <a href="/statuteshowf-8-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标实务" target="_blank"><b>招标实务</b></a></div> <div class="no_right" id="DB2" onmouseover="setTab('DB',2,2)"> <a href="/statuteshowf-6-1.html" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标法规" target="_blank"><b>招标法规</b></a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list" id="con_DB_1" style="padding-left: 0; padding-right: 0;"> <ul> </ul> </div> <div class="kuang_list divNone" id="con_DB_2" style="padding-left: 0; padding-right: 0;"> <ul> </ul> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="cp_right"> <div class="lan"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a href="/frames/index.shtml" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?名企访谈" target="_blank">名企访谈</a></h3> <div class="more"> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="kuang_list" style="padding-left: 0px; padding-bottom: 15px;"> ï»?div class="v_p_top"> <div class="pic"> <a href="/frames/zjjt.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="™åºåº”形势发展åQŒç«‹­‘³é•¿˜qœè§„åˆ?> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/frames/images/zjjt/3.jpg" height="62" width="72" /></a></div> <div class="v_p_text"> <h4> <a href="/frames/zjjt.shtml" rel="nofollow" title="™åºåº”形势发展åQŒç«‹­‘³é•¿˜qœè§„åˆ?-中国采招¾|? target="_blank">™åºåº”形势发展åQŒç«‹­‘³é•¿˜qœè§„åˆ?/a></h4> <p class="dl"> 采招¾|‘专讎쀜淘金集团”创始äh-王金å?/p> </div> <div class="clear"> </div> </div> <ul> <li><span class="nn_left"> <a href="/frames/zhonghai.html" title="中æ“v¾|®åœ°åQšçŽ¯å®‡åŸŽã€å›½é™…购物公园项ç›?-中国采招¾|? target="_blank">中æ“v¾|®åœ°åQšçŽ¯å®‡åŸŽã€å›½é™…购物公å›?/a> </span> <span class="nn_right">(03æ—?</span> <div class="clear"> </div> </li> <li><span class="nn_left"> <a href="/frames/jmmg.shtml" title="金迈玛钢åQšå®‰å…¨ç”Ÿäº?质量½W¬ä¸€åQŒå®¢æˆ¯‚‡³ä¸Šï¼Œé‡åˆåŒï¼Œé‡ä¿¡ç”?-中国采招¾|? target="_blank">金迈玛钢åQšå®‰å…¨ç”Ÿäº?质量½W¬ä¸€</a> </span> <span class="nn_right">(03æ—?</span> <div class="clear"> </div> </li> <li><span class="nn_left"> <a href="frames/zkwh.shtml" title="智酷传媒——成交型视频专家--中国采招¾|? target="_blank">智酷传媒——成交型视频专家</a> </span> <span class="nn_right">(24æ—?</span> <div class="clear"> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="lan" ><div class="er_title"><h3 class="x_hua"><a href="/rili.html" title="招标日历--中国采招¾|? target="_blank">招标日历</a></h3><div class="more"><a href="/rili.html" title="更多--中国采招¾|? target="_blank">更多></a></div><div class="yuefen">2024òq?æœ?</div><div class="clear"></div></div><div class="rili"><div class="rili_top"><span style=" color:#ee4735;"><b>æ—?/b></span><span><b>一</b></span><span><b>äº?/b></span><span><b>ä¸?/b></span><span><b>å›?/b></span><span><b>äº?/b></span><span style=" color:#ee4735;"><b>å…?/b></span><div class="clear"></div></div> <div class="rili_bottom"><span> </span><span> </span><span> </span><a href="/newsmore-2024-5-1.html" title="查看2024-5-1的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">1</a><a href="/newsmore-2024-5-2.html" title="查看2024-5-2的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">2</a><a href="/newsmore-2024-5-3.html" title="查看2024-5-3的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">3</a><a href="/newsmore-2024-5-4.html" title="查看2024-5-4的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">4</a><a href="/newsmore-2024-5-5.html" title="查看2024-5-5的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">5</a><a href="/newsmore-2024-5-6.html" title="查看2024-5-6的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">6</a><a href="/newsmore-2024-5-7.html" title="查看2024-5-7的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">7</a><a href="/newsmore-2024-5-8.html" title="查看2024-5-8的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">8</a><a href="/newsmore-2024-5-9.html" title="查看2024-5-9的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">9</a><a href="/newsmore-2024-5-10.html" title="查看2024-5-10的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">10</a><a href="/newsmore-2024-5-11.html" title="查看2024-5-11的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">11</a><a href="/newsmore-2024-5-12.html" title="查看2024-5-12的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">12</a><a href="/newsmore-2024-5-13.html" title="查看2024-5-13的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">13</a><a href="/newsmore-2024-5-14.html" title="查看2024-5-14的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">14</a><a href="/newsmore-2024-5-15.html" title="查看2024-5-15的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">15</a><a href="/newsmore-2024-5-16.html" title="查看2024-5-16的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">16</a><a href="/newsmore-2024-5-17.html" title="查看2024-5-17的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">17</a><a href="/newsmore-2024-5-18.html" title="查看2024-5-18的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">18</a><a href="/newsmore-2024-5-19.html" title="查看2024-5-19的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">19</a><a href="/newsmore-2024-5-20.html" title="查看2024-5-20的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">20</a><a href="/newsmore-2024-5-21.html" title="查看2024-5-21的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">21</a><a href="/newsmore-2024-5-22.html" title="查看2024-5-22的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">22</a><a href="/newsmore-2024-5-23.html" title="查看2024-5-23的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">23</a><a href="/newsmore-2024-5-24.html" title="查看2024-5-24的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">24</a><a href="/newsmore-2024-5-25.html" title="查看2024-5-25的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">25</a><a href="/newsmore-2024-5-26.html" title="查看2024-5-26的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">26</a><a href="/newsmore-2024-5-27.html" title="查看2024-5-27的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">27</a><a href="/newsmore-2024-5-28.html" title="查看2024-5-28的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">28</a><a href="/newsmore-2024-5-29.html" title="查看2024-5-29的招标信æ?-中国采招¾|? target="_blank">29</a><span>30</span><span>31</span><span> </span><div class="clear"></div></div></div></div> </div> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <!--企业展厅¾l“å°¾--> <div class="banner"> <script type="text/javascript" src="http://bdlm3.bidcenter.com.cn/source/k/static/f_e/common/glbeu/production/g.js">u6704627</script> </div> <!--其它--> <div class="other"> <div class="lan"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> 地区å¯ÆDˆª</h3> <div class="more"> <a href="/" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?中国招标采购å¯ÆDˆª¾|‘æ€È«™" target="_blank" style="color: #ee4735;"><b>中国招标采购å¯ÆDˆª¾|‘æ€È«™</b></a></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="map_list"> <ul> <li class="huadong"><b>华东:</b><a target="_blank" title="上æ“v招标¾|?>上æ“v</a><a target="_blank" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|?>江苏</a><a target="_blank" title="‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|?>‹¹™æ±Ÿ</a><a target="_blank" title="安徽招标¾|?>安徽</a><a title="¼›å¾æ‹›æ ‡¾|? target="_blank" >¼›å¾</a><a title="江西招标¾|? target="_blank" >江西</a><a title="å±×ƒ¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank" >å±×ƒ¸œ</a></li> <li class="huadong2"><b>东北:</b><a title="辽宁招标¾|? target="_blank" >辽宁</a><a title="吉林招标¾|? target="_blank" >吉林</a><a title="黑龙江招标网" target="_blank" >黑龙æ±?/a></li> <li class="huadong2"><b>西北:</b><a title="陕西招标¾|? target="_blank" >陕西</a><a title="甘肃招标¾|? target="_blank" >甘肃</a><a title="青æ“v招标¾|? target="_blank" >青æ“v</a><a title="宁夏招标¾|? target="_blank" >宁夏</a><a title="新疆招标¾|? target="_blank" >新疆</a></li> <li class="huadong2"><b>华中:</b><a title="沛_—招标¾|? target="_blank" >沛_—</a><a title="湖北招标¾|? target="_blank" >湖北</a><a title="湖南招标¾|? target="_blank" >湖南</a></li> <li class="huadong"><b>华北:</b><a title="北京招标¾|? target="_blank" >北京</a><a title="沛_Œ—招标¾|? target="_blank" >沛_Œ—</a><a title="天æÓ|招标¾|? target="_blank" >天æÓ|</a><a title="å±Þp¥¿æ‹›æ ‡¾|? target="_blank" >å±Þp¥¿</a><a title="内蒙古招标网" target="_blank" >内蒙å?/a></li> <li class="huadong2"><b>华南:</b><a title="òq¿ä¸œæ‹›æ ‡¾|? target="_blank" >òq¿ä¸œ</a><a title="‹¹·å—招标¾|? target="_blank" >‹¹·å—</a><a title="òq¿è¥¿æ‹›æ ‡¾|? target="_blank" >òq¿è¥¿</a><a title="香港招标¾|? target="_blank" >香港</a><a title="澳门招标¾|? target="_blank" >澳门</a></li> <li class="huadong"><b>西南:</b><a title="四川招标¾|? target="_blank" >四川</a><a title="重庆招标¾|? target="_blank" >重庆</a><a title="贵州招标¾|? target="_blank" >贵州</a><a title="云南招标¾|? target="_blank" >云南</a><a title="西藏招标¾|? target="_blank" >西藏</a></li> <div class="clear"> </div> </ul> </div> </div> <div class="lan"> <div class="demo"> <ul class="tabbtn" id="move-animate-top"> <li class="current" id="three1" onmouseover="setTab('three',1,2)"><a href="javascript:void(0);"> 合作¾|‘ç«™</a></li> <li id="three2" onmouseover="setTab('three',2,2)"><a href="/Friend.html">友情链接</a></li> <div class="clear"> </div> </ul> <!--tabbtn end--> <div class="tabcon" id="topcon"> <div class="subbox"> ï»?div id="con_three_1" class="sublist"> <a href="http://www.shtyqiche.cn/cgzb/" target="_blank" title="中国采购与招标网"><strong>中国采购与招标网</strong></a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/jszb/" target="_blank" >中国å»ø™®¾æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/cgdh/" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qlm/" target="_blank" title="千里马招标网">千里马招标网</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/jsgc/" target="_blank" title="中国å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?>中国å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?/a>  <a target="_blank" >地磅</a>  <a target="_blank" >上æ“v七宝¿UŸæˆ¿</a>  <a target="_blank" >装修常识</a>  <a target="_blank" >武汉招商加盟™å¹ç›®</a>  <a target="_blank" >二手余热锅炉</a>  <a target="_blank" >重点工程</a>  <div class="clear"></div> </div><!--tabcon end--> ï»?div id="con_three_2" class="sublist" style="display:none;"> <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo1.shtml" target="_blank" title=" 北京市招投标公共服务òq›_°"> 北京市招投标公共服务òq›_° </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo2.shtml" target="_blank" title=" 北京招标¾|?> 北京招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo3.shtml" target="_blank" title=" 北京市工½E‹å¾è®¾äº¤æ˜“信息网"> 北京市工½E‹å¾è®¾äº¤æ˜“信息网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo4.shtml" target="_blank" title=" 北京市政府采购中å¿?> 北京市政府采购中å¿?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo5.shtml" target="_blank" title=" òq¿ä¸œçœæ”¿åºœé‡‡è´­ç½‘"> òq¿ä¸œçœæ”¿åºœé‡‡è´­ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo6.shtml" target="_blank" title=" òq¿ä¸œçœæ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ç›‘½Ž¡ç½‘"> òq¿ä¸œçœæ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ç›‘½Ž¡ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo7.shtml" target="_blank" title=" 江苏省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡ç½‘"> 江苏省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo8.shtml" target="_blank" title=" òq¿ä¸œæ‹›æ ‡¾|?> òq¿ä¸œæ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo9.shtml" target="_blank" title=" 江苏招标¾|?> 江苏招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo10.shtml" target="_blank" title=" 江苏政府采购¾|?> 江苏政府采购¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo11.shtml" target="_blank" title=" 江苏招标投标¾|?> 江苏招标投标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo12.shtml" target="_blank" title=" ‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|?> ‹¹™æ±Ÿæ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo13.shtml" target="_blank" title=" ‹¹™æ±Ÿæ”¿åºœé‡‡è´­"> ‹¹™æ±Ÿæ”¿åºœé‡‡è´­ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo14.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标信息¾|?> 沛_—招标信息¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo15.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标¾|?> 沛_—招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo16.shtml" target="_blank" title=" 沛_—省政府采购网"> 沛_—省政府采购网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo17.shtml" target="_blank" title=" 沛_—省招标投标网"> 沛_—省招标投标网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo18.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标采购¾|?> 沛_—招标采购¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo19.shtml" target="_blank" title=" 沛_Œ—招标¾|?> 沛_Œ—招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo20.shtml" target="_blank" title=" 沛_Œ—省政府采购网"> 沛_Œ—省政府采购网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo21.shtml" target="_blank" title=" 沛_Œ—å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?> 沛_Œ—å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo22.shtml" target="_blank" title=" å±×ƒ¸œæ‹›æ ‡¾|?> å±×ƒ¸œæ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo23.shtml" target="_blank" title=" å±×ƒ¸œçœé‡‡è´­ä¸Žæ‹›æ ‡¾|?> å±×ƒ¸œçœé‡‡è´­ä¸Žæ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo24.shtml" target="_blank" title=" 中国å±×ƒ¸œæ”¿åºœé‡‡è´­¾|‘ç«™"> 中国å±×ƒ¸œæ”¿åºœé‡‡è´­¾|‘ç«™ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo25.shtml" target="_blank" title=" å±×ƒ¸œçœæ°´åˆ©å·¥½E‹æ‹›æ ‡ä¿¡æ¯ç½‘"> å±×ƒ¸œçœæ°´åˆ©å·¥½E‹æ‹›æ ‡ä¿¡æ¯ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo26.shtml" target="_blank" title=" å±Þp¥¿æ‹›æŠ•æ ‡ç½‘"> å±Þp¥¿æ‹›æŠ•æ ‡ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo27.shtml" target="_blank" title=" å±Þp¥¿æ‹›æ ‡¾|?> å±Þp¥¿æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo28.shtml" target="_blank" title=" 中国å±Þp¥¿æ”¿åºœé‡‡è´­"> 中国å±Þp¥¿æ”¿åºœé‡‡è´­ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo29.shtml" target="_blank" title=" 湖南招标¾|?> 湖南招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo30.shtml" target="_blank" title=" 湖南省招标投标监½Ž¡ç½‘"> 湖南省招标投标监½Ž¡ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo31.shtml" target="_blank" title=" 湖南省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ç½‘"> 湖南省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo32.shtml" target="_blank" title=" 湖南省政府采购网"> 湖南省政府采购网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo33.shtml" target="_blank" title=" òq¿è¥¿å£®æ—è‡ªæ²»åŒºæ”¿åºœé‡‡è´­ç½‘"> òq¿è¥¿å£®æ—è‡ªæ²»åŒºæ”¿åºœé‡‡è´­ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo34.shtml" target="_blank" title=" òq¿è¥¿æ‹›æ ‡é‡‡è´­¾|?> òq¿è¥¿æ‹›æ ‡é‡‡è´­¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo35.shtml" target="_blank" title=" òq¿è¥¿å£®æ—è‡ªæ²»åŒºå…¬å…Þpµ„源交易中å¿?> òq¿è¥¿å£®æ—è‡ªæ²»åŒºå…¬å…Þpµ„源交易中å¿?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo36.shtml" target="_blank" title=" òq¿è¥¿æ‹›æ ‡¾|?> òq¿è¥¿æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo37.shtml" target="_blank" title=" 辽宁政府采购¾|?> 辽宁政府采购¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo38.shtml" target="_blank" title=" 辽宁招标¾|?> 辽宁招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo39.shtml" target="_blank" title=" 辽宁省政府采购中å¿?> 辽宁省政府采购中å¿?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo40.shtml" target="_blank" title=" 吉林招标¾|?> 吉林招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo41.shtml" target="_blank" title=" 吉林省徏è®ùN¡¹ç›®æ‹›æ ‡ç½‘"> 吉林省徏è®ùN¡¹ç›®æ‹›æ ‡ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo42.shtml" target="_blank" title=" 吉林省政府采购中å¿?> 吉林省政府采购中å¿?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo43.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江招标网"> 黑龙江招标网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo44.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江省政府采购¾|?> 黑龙江省政府采购¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo45.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡ç½‘"> 黑龙江徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo46.shtml" target="_blank" title=" 哈尔滨市工程招标¾|?> 哈尔滨市工程招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo47.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江省招标公司"> 黑龙江省招标公司 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo48.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江工½E‹æ‹›æ ‡ç½‘"> 黑龙江工½E‹æ‹›æ ‡ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo49.shtml" target="_blank" title=" 黑龙江省药品集中采购¾|?> 黑龙江省药品集中采购¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo50.shtml" target="_blank" title=" 内蒙古招标网"> 内蒙古招标网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo51.shtml" target="_blank" title=" 内蒙古自æ²ÕdŒºæ”¿åºœé‡‡è´­¾|?> 内蒙古自æ²ÕdŒºæ”¿åºœé‡‡è´­¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo52.shtml" target="_blank" title=" 内蒙古招标投标网"> 内蒙古招标投标网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo53.shtml" target="_blank" title=" 四川招标¾|?> 四川招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo54.shtml" target="_blank" title=" 四川招投标网"> 四川招投标网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo55.shtml" target="_blank" title=" 四川政府采购"> 四川政府采购 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo56.shtml" target="_blank" title=" 四川å»ø™®¾¾|?> 四川å»ø™®¾¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo57.shtml" target="_blank" title=" 四川日报招标比选网"> 四川日报招标比选网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo58.shtml" target="_blank" title=" 江西省招标投标网"> 江西省招标投标网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo59.shtml" target="_blank" title=" 江西招标¾|?> 江西招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo60.shtml" target="_blank" title=" 江西省政府采购网"> 江西省政府采购网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo61.shtml" target="_blank" title=" 江西省公å…Þpµ„源交易网"> 江西省公å…Þpµ„源交易网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo62.shtml" target="_blank" title=" ¼›å¾æ‹›æ ‡¾|?> ¼›å¾æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo63.shtml" target="_blank" title=" ¼›å¾æ‹›æ ‡ä¸Žé‡‡è´­ç½‘"> ¼›å¾æ‹›æ ‡ä¸Žé‡‡è´­ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo64.shtml" target="_blank" title=" ¼›å¾çœå¾è®‘Ö·¥½E‹äº¤æ˜“网"> ¼›å¾çœå¾è®‘Ö·¥½E‹äº¤æ˜“网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo65.shtml" target="_blank" title=" 上æ“v招标¾|?> 上æ“v招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo66.shtml" target="_blank" title=" 上æ“v政府采购¾|?> 上æ“v政府采购¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo67.shtml" target="_blank" title=" 上æ“v市医药集中招标采购信息网"> 上æ“v市医药集中招标采购信息网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo68.shtml" target="_blank" title=" 上æ“vå»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?> 上æ“vå»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo69.shtml" target="_blank" title=" 重庆招标¾|?> 重庆招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo70.shtml" target="_blank" title=" 重庆市招标投标综合网"> 重庆市招标投标综合网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo71.shtml" target="_blank" title=" 重庆市政府采购网"> 重庆市政府采购网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo72.shtml" target="_blank" title=" 重庆市工½E‹å¾è®¾æ‹›æ ‡æŠ•æ ‡äº¤æ˜“信息网"> 重庆市工½E‹å¾è®¾æ‹›æ ‡æŠ•æ ‡äº¤æ˜“信息网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo73.shtml" target="_blank" title=" 甘肃招标¾|?> 甘肃招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo74.shtml" target="_blank" title=" 甘肃政府采购¾|?> 甘肃政府采购¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo75.shtml" target="_blank" title=" 甘肃¾læµŽä¿¡æ¯¾|?> 甘肃¾læµŽä¿¡æ¯¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo76.shtml" target="_blank" title=" 甘肃省招标中å¿?> 甘肃省招标中å¿?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo77.shtml" target="_blank" title=" 新疆招标¾|?> 新疆招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo78.shtml" target="_blank" title=" 新疆å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?> 新疆å»ø™®¾å·¥ç¨‹æ‹›æ ‡¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo79.shtml" target="_blank" title=" 新疆¾l´å¾ž®”自æ²ÕdŒºæ”¿åºœé‡‡è´­¾|?> 新疆¾l´å¾ž®”自æ²ÕdŒºæ”¿åºœé‡‡è´­¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo80.shtml" target="_blank" title=" 中国招投标网"> 中国招投标网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo81.shtml" target="_blank" title=" 天æÓ|市招投标¾|?> 天æÓ|市招投标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo82.shtml" target="_blank" title=" 中国采购招标¾|?> 中国采购招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo83.shtml" target="_blank" title=" 中国政府采购招标¾|?> 中国政府采购招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo84.shtml" target="_blank" title=" 中国起重机招标网"> 中国起重机招标网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo85.shtml" target="_blank" title=" 中国采招¾|?> 中国采招¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo86.shtml" target="_blank" title=" 中国采招™å¹ç›®¾|?> 中国采招™å¹ç›®¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo87.shtml" target="_blank" title=" 中国采购与招标网"> 中国采购与招标网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo88.shtml" target="_blank" title=" 中国¿UÕdŠ¨é‡‡è´­ä¸Žæ‹›æ ‡ç½‘"> 中国¿UÕdŠ¨é‡‡è´­ä¸Žæ‹›æ ‡ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo89.shtml" target="_blank" title=" 中国政府采购¾|?> 中国政府采购¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo90.shtml" target="_blank" title=" 电力招标¾|?> 电力招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo91.shtml" target="_blank" title=" 安徽政府采购¾|?> 安徽政府采购¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo92.shtml" target="_blank" title=" 安徽招标¾|?> 安徽招标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo93.shtml" target="_blank" title=" 安徽省招标投标信息网"> 安徽省招标投标信息网 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo94.shtml" target="_blank" title=" 安徽省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ä¿¡æ¯ç½‘"> 安徽省徏讑ַ¥½E‹æ‹›æ ‡æŠ•æ ‡ä¿¡æ¯ç½‘ </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo95.shtml" target="_blank" title=" 安徽合肥公共资源交易中心"> 安徽合肥公共资源交易中心 </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo96.shtml" target="_blank" title=" 安徽省招标集å›?> 安徽省招标集å›?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo97.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标¾|?"> 沛_—招标¾|? </a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo98.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标信息¾|?> 沛_—招标信息¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo99.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标投标¾|?> 沛_—招标投标¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo100.shtml" target="_blank" title=" 沛_—招标采购¾l¼åˆ¾|?> 沛_—招标采购¾l¼åˆ¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo101.shtml" target="_blank" title=" 沛_—政府采购¾|?> 沛_—政府采购¾|?</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo102.shtml"target="_blank"title="中国å»ø™®¾æ‹›æ ‡¾|?>中国å»ø™®¾æ‹›æ ‡¾|?/a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo103.shtml"target="_blank"title="中煤招标¾|?>中煤招标¾|?/a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo104.shtml"target="_blank"title="中国物流招标¾|?>中国物流招标¾|?/a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo105.shtml"target="_blank"title="‹¹¯‚™¹æ‹›æ ‡">‹¹¯‚™¹æ‹›æ ‡</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo106.shtml"target="_blank"title="黑龙江省招标公司">黑龙江省招标公司</a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo107.shtml"target="_blank"title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?>中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?/a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo108.shtml"target="_blank"title="中国电力招标¾|?>中国电力招标¾|?/a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo109.shtml"target="_blank"title="招标¾|?>招标¾|?/a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo110.shtml"target="_blank"title="中国国际招标¾|?>中国国际招标¾|?/a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo111.shtml"target="_blank"title="中国招标信息¾|?>中国招标信息¾|?/a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo112.shtml"target="_blank"title="中国工程招标¾|?>中国工程招标¾|?/a>  <a href="http://www.shtyqiche.cn/qita/webseo113.shtml"target="_blank"title="中国采购与招标网">中国采购与招标网</a>  <div class="clear"> </div> </div> </div> <!--tabcon end--> </div> </div> </div> <div class="lan" style="height: 100px;"> <div class="er_title"> <h3 class="x_hua"> <a href="#" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?合作伙伴" target="_blank">合作伙伴</a> </h3> <div class="clear"> </div> </div> <div class="map_list3"> <ul> <li> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("867036");</script> </li> <li> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("867046");</script> </li> <li> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("867052");</script> </li> <li> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("867048");</script> </li> <li> <script type="text/javascript"> BAIDU_CLB_fillSlot("867050");</script> </li> <div class="clear"> </div> </ul> </div> </div> </div> <!--其它¾l“å°¾--> </div> <div id="roll" style="display: block; z-index: 9999;"> <div title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?回到™å‰™ƒ¨" id="roll_top"> 回到™å‰™ƒ¨</div> </div> <!--底部å¯ÆDˆª--> <div id="bottom"> <div class="footer"> <div class="submenu"> <ul> <li style="width: 100px; _width: 140px;"><span style="width: 100px;"><b>新手指南</b></span> <a href="/zhuce.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?注册新用æˆ? rel="nofollow" >注册新用æˆ?/a> <a href="/help/zhaohuimima.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?账号密码">账号密码</a> <a href="/help/zchlep.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?采招入门">采招入门</a> <a href="/help/sousuo.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?™å¹ç›®æœçƒ¦å…¥é—¨">™å¹ç›®æœçƒ¦å…¥é—¨</a> <a href="/help/cjwenti.shtml" target="_blank" rel="nofollow" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?用户中心使用手册">用户中心使用手册</a> <div class="clear"> </div> </li> <li style="width: 200px; _width: 250px;"><span style="width: 200px;"><b>特色服务</b></span> <a href="/help/fwlb.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标信息服务">招标信息服务</a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/ZhaoTouBiaoYingYong/HistorySearch.aspx" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?数据库查è¯?>数据库查è¯?/a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/ZhaoTouBiaoYingYong/HistorySearch.aspx" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?历史数据查询">历史数据查询</a> <a rel="nofollow" href="/dxbs.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?标书服务"> 标书服务</a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/Releaseinformation/CompanyBidEdit.aspx" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?招标信息发布">招标信息发布</a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?竞争å¯ÒŽ‰‹ç›‘测">竞争å¯ÒŽ‰‹ç›‘测</a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/ZhaoTouBiaoYingYong/TyueSearch.aspx" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?特约™å¹ç›®æŸ¥è¯¢">特约™å¹ç›®æŸ¥è¯¢</a> <a rel="nofollow" href="/tjgg-3.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?™å¹ç›®å§”托">™å¹ç›®å§”托</a> <a rel="nofollow" href="/yqzb/index.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?邀è¯äh‹›æ ?>邀è¯äh‹›æ ?/a> <a rel="nofollow" href="/upfile/xmkxx/xmzt.shtml" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?行业报告">行业报告</a> <div class="clear"> </div> </li> <li style="width: 100px; _width: 130px;"><span><b>供应商服åŠ?/b></span> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/RenZheng/RenCompany.aspx" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?诚信认证">诚信认证</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?企业展厅">企业展厅</a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/Releaseinformation/SupplyBuyEdit.aspx?type=3" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?供应信息发布">供应信息发布</a> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?供应商推òq?>供应商推òq?/a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/Qiye/QiyeJiaru.aspx" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?供应商入åº?>供应商入åº?/a> <div class="clear"> </div> </li> <li style="width: 100px; _width: 130px;"><span><b>采购商服åŠ?/b></span> <a target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?扑օ¬å?>扑օ¬å?/a> <a href="/gongying/index.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?找äñ”å“?>找äñ”å“?/a> <a rel="nofollow" href="/help/ysindex.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?市场分析">市场分析</a> <a rel="nofollow" href="/BuserCenter/Releaseinformation/SupplyBuyEdit.aspx?type=2" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?采购信息发布">采购信息发布</a> <a rel="nofollow" href="/jizhongcaigou/index.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?集中采购"> 集中采购</a> <div class="clear"> </div> </li> <li style="width: 200px; _width: 250px; padding-right: 0px; border-right: 0px;"><span style="width: 200px;"><b>关于我们</b></span> <a rel="nofollow" href="/help/gsjj.shtml" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?¾|‘站介绍">¾|‘站介绍</a> <a rel="nofollow" href="/help/rwfs.shtml" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?入网方式">入网方式</a> <a rel="nofollow" href="/help/fwlb.shtml" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?服务列表">服务列表</a> <a rel="nofollow" href="/help/contact.shtml" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?联系方式">联系方式</a> <a rel="nofollow" href="/help/fwtk.shtml" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?服务条款">服务条款</a> <a rel="nofollow" href="/help/czdl.shtml" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?诚征代理">诚征代理</a> <a href="/help/cpyc.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?诚聘英才">诚聘英才</a> <a href="/help/ggfw.shtml" rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?òq¿å‘ŠæœåŠ¡">òq¿å‘ŠæœåŠ¡</a> <a href="/Friend.html" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?友情链接"> 友情链接</a> <a rel="nofollow" href="/help/ditu.shtml" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> <div class="clear"> </div> </li> <div class="clear"> </div> </ul> </div> <div class="copyright" style="position: relative;"> <p> 客户咨询åQ?10-88138022 公司æ€ÀLœºåQ?10-68960600 传真åQ?10-88123823</p> <p> 本站法律™åùN—®åQšåŒ—斗鼎铭律师事务所 周正国律å¸?北京市公安局‹¹äh·€åˆ†å±€å¤‡æ¡ˆ¾~–号åQ?101081994 <a rel="nofollow" target="_blank">京ICPå¤?9044717å?2</a> <a class="a6" target="_blank">京ICPè¯?70615å?/a> <br /> <a rel="nofollow" target="_blank">版权所æœ?2007-2015</a> <a href="/">采招¾|?/a> </p> <a rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?不良信息举报中心"> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/sf-wzba_r1_c3.gif" /></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?北京¾|‘络行业协会"> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/sf-wzba_r1_c5.gif" /></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?¾|‘络110报警服务"> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/sf-wzba_r1_c7.gif" /></a> <a rel="nofollow" target="_blank" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?¾lè¥æ€§ç½‘站备案信æ?> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/sf-wzba_r1_c1.gif" /></a> <div class="clear"> </div> </p> <div class="ewm"> <div class="ewm4"> <div class="ewm4_ph"> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/weixin/phone_dowload.jpg" title="中国招标采购å¯ÆDˆª¾|?采招¾|‘手机端下蝲" width="70"> <div class="ewm-txt"> 手机客户ç«? </div> </div> </div> <div class="ewm5" > <div class="ewm5_ph" > <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/BuserCenter/images/czwfwptwx2.jpg" title="扫码å…Ïx³¨é‡‡æ‹›¾|‘服务号" width="70"> <div class="ewm-txt"> 采招¾|‘服务号</div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="wenjuan" style="position: absolute; right: 0; top: 20px; width: 140px; height: 55px;"> <a href="/jianyi2014.html" rel="nofollow" target="_blank" style="display: block; width: 140px; height: 55px;"> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/yhs.png" alt="新首™åµå¾è®®å¾é›? style="zoom: 1;"></a> </div> </div> </div> </div> <!--二维ç ?-> <style> body { _background-image: url(about:blank); _background-attachment: fixed; } .float { top: 280px; } .iph { position: absolute; background-color: #FFFFFF; } </style> <div class="wrap"> <div class="float" id="float" style="width: 100px; height: 136px; padding: 10px; border: 0px; -moz-box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,.2); -webkit-box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,.2); box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,.2); position: absolute; display: none;"> <a href="/help/phone/phone.html" target="_blank"> <img src="http://img.bidcenter.com.cn/www/images/appdownload.png" src="采招¾|‘手机端下蝲" title="采招¾|‘手机端下蝲" width="94" height="94" /> <div style="width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px; margin-top: 5px;"> 下蝲手机APP<br /> 随时随地查项ç›?/div> </a> </div> </div> <script type="text/javascript"> if ($(window).width() > 1200) { $.fn.smartFloat = function() { var position = function(element) { var top = element.position().top, pos = element.css("position"); $(window).scroll(function() { var scrolls = $(this).scrollTop(); if (scrolls > top) { if (window.XMLHttpRequest) { element.css({ position: "fixed", top: 0 }); } else { element.css({ top: scrolls }); } } else { element.css({ position: pos, top: top }); } }); }; return $(this).each(function() { position($(this)); }); }; //¾l‘定 $("#float").css("left", $("#roll").position().left + 5).show().smartFloat(); } window.onresize = function() { if ($(window).width() > 1200) { $("#float").css("left", $(window).width() / 2 + 505).show().smartFloat(); } else { $("#float").hide(); } } function checkUserLoginInfo() { pub.loginMember("cgdh"); } </script> <div style="display: none"> <script type="text/javascript" src="/js/tj.js"></script> </div> <!--焦点囑ֈ‡æ?-> <script src="/js/zzsc.js" type="text/javascript"></script> <!--功能åŒÞZ¸Šä¸‹æ»‘åŠ?-> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.hoveraccordion.js"></script> <script src="/js/msnewindex.js" type="text/javascript"></script> <!--底部å¯ÆDˆª¾l“å°¾--> <a href="http://www.shtyqiche.cn/">偷拍区图片区小说区激情,久久国产精品一国产精品,国产精品V欧美精品V日韩精品,男女嘿咻嘿咻X0X0动态图,2021日产乱码艾草</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><p id="v2epd"><listing id="v2epd"><p id="v2epd"></p></listing></p><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"><noscript id="v2epd"><input id="v2epd"><p id="v2epd"></p></input></noscript></p><p id="v2epd"></p><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></p></p><listing id="v2epd"><input id="v2epd"></input></listing><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></input><p id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p></noscript></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></input><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><input id="v2epd"></input></noscript></noscript><input id="v2epd"></input><noscript id="v2epd"></noscript><noscript id="v2epd"></noscript><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></noscript><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></p></p><p id="v2epd"></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing></listing><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><input id="v2epd"></input></noscript></noscript><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><input id="v2epd"></input><listing id="v2epd"></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"></input><listing id="v2epd"></listing><noscript id="v2epd"></noscript><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing><p id="v2epd"></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input></input><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></listing><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></p></noscript> <noscript id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></noscript><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><listing id="v2epd"></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></noscript></listing><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"><listing id="v2epd"><input id="v2epd"></input></listing></p><listing id="v2epd"></listing><noscript id="v2epd"></noscript><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p></noscript><p id="v2epd"></p><input id="v2epd"></input><noscript id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></noscript><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></listing><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></input></input></input><listing id="v2epd"></listing><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></noscript></listing></listing><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"></input><noscript id="v2epd"></noscript><listing id="v2epd"></listing><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></noscript></listing></input><listing id="v2epd"></listing><p id="v2epd"></p><p id="v2epd"></p><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></noscript></noscript><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"></p><input id="v2epd"></input><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"></p></noscript></listing></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></input></input><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p></noscript></listing><listing id="v2epd"></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><p id="v2epd"></p></input></input><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input><p id="v2epd"></p><noscript id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></noscript> <noscript id="v2epd"><p id="v2epd"><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p></p></noscript><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"></input><listing id="v2epd"></listing><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"></p></noscript></noscript><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing></input><input id="v2epd"></input><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></p></p><p id="v2epd"></p><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"></input></input></input><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"></p></noscript></noscript><noscript id="v2epd"></noscript><p id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></p><input id="v2epd"></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input></input><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><input id="v2epd"></input></listing></input></input><noscript id="v2epd"></noscript><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"></p></noscript></listing></listing><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><p id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></p><listing id="v2epd"></listing><input id="v2epd"><p id="v2epd"><input id="v2epd"></input></p></input><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><noscript id="v2epd"><noscript id="v2epd"><input id="v2epd"></input></noscript></noscript><noscript id="v2epd"></noscript><input id="v2epd"></input><p id="v2epd"></p><noscript id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></noscript><p id="v2epd"><p id="v2epd"></p></p><input id="v2epd"><input id="v2epd"><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"></listing></listing></input></input><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"><p id="v2epd"></p></noscript></listing></listing><p id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></p><listing id="v2epd"><listing id="v2epd"><noscript id="v2epd"></noscript></listing></listing></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>